Taşınır Hizmetleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hzimetleri Müdürlüğü 

Alt Birim

Taşınır Hizmetleri Birimi

  1. Taşınır kayıt, giriş ve çıkışlar iş ve işlemlerinin yapılması
  2. Ambar için malzeme teslim alınması ve ambardan malzeme teslim edilmesi
  3. Demirbaşların zimmetlenmesi
  4. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi