Planlama Hizmetleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Koordinasyon ve  Planlama Hizmetleri Birimi

Alt Birim

Planlama Hizmetleri Birimi

  1. Akademik takvimin hazırlanması
  2. Kayıt kılavuzlarının hazırlanması
  3. Özel yetenek sınav kılavuzlarının hazırlanması
  4. Sağlık alanındaki lisans tamamlama iş ve işlemlerinin organizasyonu
  5. Hukuk Müşavirliğine ilgili yazı ve görüş bildirimlerinin yapılması
  6. İlgili CİMER cevaplarının verilmesi ve bazı kurum dışı yazıların hazırlanması
  7. Başkanlıkça yürütülen bazı işlerin içeriği ve mevzuatı hakkında internet sayfasından yapılacak duyuruların hazırlanması
  8. Bazı oryantasyon eğitimlerinin verilmesi
  9. Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevler