YÖKSİS ve Askerlik İşlemleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Alt Birim

YÖKSİS ve Askerlik İşlemleri Birimi

  1. Üniversitemizden ayrılan okulların mezunları dâhil olmak üzere sistem dışı öğrencilerin YÖKSİS’e işlenmesi
  2. YÖKSİS'ten yapılan duyuruların takibi ve Başkanlığı ilgilendiren işlemlere ilişkin bilgilendirme yapılması
  3. Yatay geçiş ve yabancı uyruklu öğrencilerin alım koşullarıyla ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı Türkçe ya da İngilizce bilgi verilmesi
  4. Yurt dışından gelen diploma doğrulama taleplerine yanıt verilmesi
  5. Gereken hallerde Türkçeden-İngilizceye, İngilizceden-Türkçeye çeviri yapılması
  6. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi