Programlama Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Alt Birim

Programlama Birimi

  1. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine ilişkin her türlü yazılımsal faaliyetin yürütülmesi, iç ve dış paydaşlarla entegrasyonunun sağlanması
  2. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi