Öğrenci Hizmetleri Müdürlüğü
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Öğrenci Hizmetleri Müdürlüğü 

 1. Kendi imkânlarıyla yurtdışından öğrenci kabulü kapsamı dışındaki tüm burslu yabancı öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerin alım koşullarıyla ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı Türkçe ya da İngilizce bilgi verilmesi
 3. Özel ve misafir öğrenci başvuru koşulları ve belgelerinin ilan edilmesi
 4. Akademik birim yönetim kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilenlerin listesinin ilan edilmesi
 5. ÖİBS’de öğrenci kaydı açılması
 6. Katlkı payı, öğrenim ücreti, kimlik kartı gibi ilgili ve bağlı işlemlerin yürütülmesi
 7. Yatay geçiş ile ilgili kontenjan, başvuru, değerlendirme, sonuç ve arşivleme işlemleri
 8. Yatay geçiş af işlemleri
 9. Kurum içi kurum dışı bilgilendirme ve yönlendirme
 10. EBYS ve diğer evrak işleri
 11. Konjonktüre bağlı işler
 12. Üniversitemiz Lisansüstü öğrencilerinin Başkanlıkta yürütülen iş ve işlemlerinin takibi
 13. Enstitülerin öğrenci kabul koşulları hakkında genel bilgilendirme ve yönlendirme işleri
 14. Öğrencinin MERNİS işlemleri
 15. Askerlik işlemleri
 16. Öğrenci kaydı işlemleri
 17. Kimlik işlemleri
 18. Ders işlemleri
 19. Kredi Transferi işlemleri
 20. İntibak işlemleri
 21. İzinli sayılma işlemleri
 22. Kayıt silme işlemleri
 23. Harç işlemleri
 24. Disiplin işlemleri
 25. YKK işlemleri
 26. YÖKSİS işlemleri
 27. Af işlemleri
 28. Sınav ve not işlemleri
 29. Staj işlemleri
 30. Lisans Tamamlama işlemleri
 31. Değişim programları kapsamındaki öğrencilerin işlemleri
 32. Özel ve misafir öğrencilik kapsamındaki işlemler
 33. Yurtdışından gelen öğrenci işlemleri
 34. Yatay geçiş işlemleri
 35. Belge talebi/hazırlanması/onayı/mühürlenmesi/teslimi işlemleri
 36. Pasaport işlemleri
 37. Diploma yerine geçen belge işlemleri
 38. Diploma işlemleri
 39. Diploma teslim işlemleri
 40. Teyit işlemleri
 41. Belge kontrol ve dosyalama işlemleri
 42. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar (EBYS)
 43. Kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme ve yönlendirme işleri
 44. Konjonktüre bağlı işlemler
 45. Şifre işlemleri
 46. Davalar nedeniyle Hukuk Müşavirliği için yapılan işler
 47. ÖİBS işlemleri
 48. ÇAP işlemleri
 49. Evvelce Üniversitemiz bünyesinde olup değişik tarihlerde yapılan düzenlemelerle bağlantısı Abant İzzet Baysal, Ahi Evran, Bozok, Hitit, Kastamonu, Muğla ve Üniversitelerine aktarılan programlarımızdan mezun olanların,
 50. Üniversitemizin akademik birimleriyken 7141 sayılı kanunla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan birimlerdeki programların mezunları ile 2017-2018 eğitim öğretim yılından önce kaydolmuş öğrencilerinin işlemlerinin yürütülmesi
 51. Program kontenjanlarının ilanı
 52. Başvuru koşulları ve tarihlerinin ilanı
 53. Başvuruların alınması, ön incelemenin yapılması
 54. Koşulları sağlayanların değerlendirilmek üzere akademik birimlere gönderilmesi
 55. Değerlendirme sonuçlarının ilanı Çift ana dal ve yan dal programı öğrencilerinin bu programlarla ilişkili iş ve işlemleri