Koordinasyon ve Planlama Hizmetleri Müdürlüğü
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Koordinasyon ve Planlama Hizmetleri Müdürlüğü

 1. Üniversite eğitim öğretim mevzuatının hazırlanmasında görev alma
 2. Konusu mevzuat olan bilgi edinme başvuruları, kişi dilekçeleri ve Hukuk Müşavirliğine verilecek cevapların oluşturulmasında akademik birim temsilciliğine yardımcı olma
 3. Kalite Komisyonuna sunulacak istatistiki bilgilerin derlenmesi ve iletilmesi, gerekli hallerde rapor hazırlanması
 4. İç kontrol iş ve işlemleri
 5. Faaliyet raporunun hazırlanması
 6. Hukuk Müşavirliğine ilgili yazı ve görüş bildirimlerinin yapılması
 7. İlgili CİMER-BİMER cevaplarının verilmesi ve bazı kurum dışı yazıların hazırlanması
 8. Başkanlıkça yürütülen bazı işlerin içeriği ve mevzuatı hakkında internet sayfasından yapılacak duyuruların hazırlanması
 9. Bazı oryantasyon eğitimlerinin verilmesi
 10. Akademik takvimin hazırlanması
 11. Asli ve ek kayıt kılavuzlarının hazırlanması
 12. Özel yetenek sınav kılavuzlarının hazırlanması
 13. Sağlık alanındaki lisans tamamlama iş ve işlemlerinin organizasyonu
 14. Hukuk Müşavirliğine ilgili yazı ve görüş bildirimlerinin yapılması
 15. İlgili CİMER-BİMER cevaplarının verilmesi ve bazı kurum dışı yazıların hazırlanması
 16. Başkanlıkça yürütülen bazı işlerin içeriği ve mevzuatı hakkında internet sayfasından yapılacak duyuruların hazırlanması
 17. Bazı oryantasyon eğitimlerinin verilmesi