Bilgi İşlem Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Alt Birim

Bilgi İşlem Birimi

  1. DGS, yatay geçiş, özel yetenek, yurtdışı kabul kapsamında gelen öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemine kaydı ve diğer ÖİBS işleri
  2. Eğitim öğretime ilişkin Senato kararlarının ÖİBS’ye işlenmesi
  3. Akademik birimlerin yönetim kurulu kararlarının ÖİBS’ye işlenmesi
  4. Akademik birimlerden YKK ile gelen notların manuel olarak sisteme işlenmesi
  5. YYK’ların uygunluk kontrolünün yapılması
  6. Öğretim görevlilerinin şifre işlemlerinin yapılması
  7. Bilgilendirme ve yönlendirme işleri
  8. Konjonktür gereği yapılan işler (KHK, AHBVÜ …)
  9. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi