Announcements
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE
8 October 2020 | 15:36

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN (Elektronik) KAYIT

2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre 2020-2021 eğitim öğretim yılında Üniversitemizin yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye. gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  09 Ekim 2020-13 Ekim 2020 (saat 23:59'a kadar) tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

 

Elektronik kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan cep telefonlarına, Üniversitemiz tarafından, kayıt yaptırdıklarına dair SMS gönderilecektir. Aynı zamanda öğrenciler E-Devlet kayıtlarının yapıldığına dair bilgiyi Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’nde de görebileceklerdir.

 

*Spor Bilimleri Fakültesinin, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği programlarına elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporunu en geç 19 Ekim 2020 günü saat 17:30’a kadar ilgili birimlere ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

ÜNİVERSİTEDE KAYIT

Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler ile zorunlu nedenlerle  (askerlikle ilgili sorunu olanlar, TC kimlik numarasına sahip olmayanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler kayıtlarını 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında, şahsen veya noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla yerleştirildikleri fakültenin öğrenci işleri biriminde yaptıracaklardır. 

 

       ÜNİVERSİTEDE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 2020-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı
  • Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği programlarına kayıt yaptıracak adaylar için herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu
  •  

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ ve ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

E-KAYIT veya ÜNİVERSİTEDE KAYIT işlemlerinden birini seçerek kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine giriş için öğrenci no (öğrenci numarası) ve şifre (ilk şifreniz TC Kimlik numaranızın ilk 5 rakamı) bilgilerini veya e-devlet şifrenizi kullanarak, https://obs.gazi. edu.tr/ bağlantısından sisteme giriş yapıp ilgili alanları doldurunuz ve şifrenizi değiştiriniz. Kendi güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. 

 

E-KAYIT veya ÜNİVERSİTEDE KAYIT yöntemlerinden biriyle kaydını tamamlayan öğrencilerimiz, öğrenci numaralarını https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ ogrsis/no_query.aspx adresinden öğrenebileceklerdir.

 

KREDİ TRANSFERİ

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili Dekanlığa onaylı transkript transkript ve onaylı ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Kredi Transferi ile İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihi ve ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak www.ogris.gazi.edu.tr sayfasında bilahare duyuru yapılacaktır.

 

KISMEN VEYA TAMAMEN YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR İÇİN MUAFİYET İŞLEMLERİ

E-Kayıt üzerinden elektronik olarak veya Üniversitede kayıt yaptıran öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanların (kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlar) varsa dil muafiyet belgelerini 16 ve 19 Ekim 2020 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokuluna sunmaları gerekmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından (https://ydyo.gazi.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN YETERLİK SINAVI

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara kaydolan ve muafiyet belgesi sunamayan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini belirlemek amacıyla 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde  ‘Yeterlik Sınavı’ yapılacaktır. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıt olup dil muafiyeti sağlayamamış tüm öğrencilerin bu sınava katılması gerekmektedir.

 

Sınav yeri ve saati hakkında ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından (https://ydyo.gazi.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

ÖĞRENİME ARA VERME VE İZİNLİ SAYILMA

Kesin kayıttan sonra, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca öğrenimine ara vermek veya izinli sayılmak isteyen öğrenciler, Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde belirtilen usulle 22 Ekim 2020 günü saat 17:30’a kadar kayıt yaptırdıkları akademik birime başvuracaklardır.

 
EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ! 

 

Üniversitemizde eğitim-öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının www.ogris.gazi.edu.tr sayfasından,

 
Üniversitemizde yabancı hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye Yabancı Diller Yüksekokulunun  https://ydyo.gazi.edu.tr/ sayfasından,

 

Burs, öğrenci toplulukları, danışma merkezi, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye https://mediko.gazi.edu.tr/ sayfasından ulaşılabilir.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Emniyet Mahallesi, 06560 Yenimahalle / ANKARA 

E-posta: ogris@gazi.edu.tr 

Telefon No: +90 (312) 212 68 40 - 202 20 00

Belge Geçer: +90 (312) 221 32 02

Öğrenci Danışma Hattı: +90 (312) 202 20 20

Web Adres: www.gazi.edu.tr

background image