Öğrenci İşleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Öğrenci Hizmetleri Müdürlüğü 

Alt Birim

Öğrenci İşleri Birimi

 1. Üniversitemiz Lisansüstü öğrencilerinin Başkanlıkta yürütülen iş ve işlemlerinin takibi
 2. Enstitülerin öğrenci kabul koşulları hakkında genel bilgilendirme ve yönlendirme işleri
 3. Öğrencinin MERNİS işlemleri
 4. Askerlik işlemleri
 5. Öğrenci kaydı işlemleri
 6. Kimlik işlemleri
 7. Ders işlemleri
 8. Kredi Transferi işlemleri
 9. İntibak işlemleri
 10. İzinli sayılma işlemleri
 11. Kayıt silme işlemleri
 12. Harç işlemleri
 13. Disiplin işlemleri
 14. YKK işlemleri
 15. YÖKSİS işlemleri
 16. Af işlemleri
 17. Sınav ve not işlemleri
 18. Staj işlemleri
 19. Lisans Tamamlama işlemleri
 20. Değişim programları kapsamındaki öğrencilerin işlemleri
 21. Özel ve misafir öğrencilik kapsamındaki işlemler
 22. Yurtdışından gelen öğrenci işlemleri
 23. Yatay geçiş işlemleri
 24. Belge talebi/hazırlanması/onayı/mühürlenmesi/teslimi işlemleri
 25. Pasaport işlemleri
 26. Diploma yerine geçen belge işlemleri
 27. Diploma işlemleri
 28. Diploma teslim işlemleri
 29. Teyit işlemleri
 30. Belge kontrol ve dosyalama işlemleri
 31. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar (EBYS)
 32. Kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme ve yönlendirme işleri
 33. Konjonktüre bağlı işlemler
 34. Şifre işlemleri
 35. Davalar nedeniyle Hukuk Müşavirliği için yapılan işler
 36. ÖİBS işlemleri
 37. Evvelce Üniversitemiz bünyesinde olup değişik tarihlerde yapılan düzenlemelerle bağlantısı Abant İzzet Baysal, Ahi Evran, Bozok, Hitit, Kastamonu, Muğla ve Üniversitelerine aktarılan programlarımızdan mezun olanların,
 38. Üniversitemizin akademik birimleriyken 7141 sayılı kanunla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan birimlerdeki programların mezunları ile 2017-2018 eğitim öğretim yılından önce kaydolmuş öğrencilerinin işlemlerinin yürütülmesi
 39. Çift ana dal ve yan dal programı kontenjanlarının ilanı, başvuru koşulları ve tarihlerinin ilanı, başvuruların alınması, ön incelemenin yapılması, koşulları sağlayanların değerlendirilmek üzere akademik birimlere gönderilmesi, değerlendirme sonuçlarının ilanı ile çift ana dal ve yan dal programı öğrencilerinin bu programlarla ilişkili iş ve işlemleri
 40. Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevler