Dış İlişkiler Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Öğrenci Hizmetleri Müdürlüğü 

Alt Birim

Dış İlişkiler Birimi

 1. Kendi imkânlarıyla yurtdışından öğrenci kabulü kapsamı dışındaki tüm burslu yabancı öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yapılması
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerin alım koşullarıyla ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı Türkçe ya da İngilizce bilgi verilmesi
 3. Özel ve misafir öğrenci başvuru koşulları ve belgelerinin ilan edilmesi
 4. Akademik birim yönetim kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilenlerin listesinin ilan edilmesi
 5. ÖİBS’de öğrenci kaydı açılması
 6. Katlkı payı, öğrenim ücreti, kimlik kartı gibi ilgili ve bağlı işlemlerin yürütülmesi
 7. Yatay geçiş ile ilgili kontenjan, başvuru, değerlendirme, sonuç ve arşivleme işlemleri
 8. Yatay geçiş af işlemleri
 9. Kurum içi kurum dışı bilgilendirme ve yönlendirme
 10. EBYS ve diğer evrak işleri
 11. Konjonktüre bağlı işler
 12. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek