Koordinasyon ve Planlama Hizmetleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Koordinasyon ve Planlama Hizmetleri Birimi

Alt Birim

Koordinasyon Hizmetleri Birimi

  1. Üniversite eğitim öğretim mevzuatının hazırlanmasında görev alma
  2. Konusu mevzuat olan bilgi edinme başvuruları, kişi dilekçeleri ve Hukuk Müşavirliğine verilecek cevapların oluşturulmasında akademik birim temsilciliğine yardımcı olma
  3. Kalite Komisyonuna sunulacak istatistiki bilgilerin derlenmesi ve iletilmesi, gerekli hallerde rapor hazırlanması
  4. İç kontrol iş ve işlemleri
  5. Faaliyet raporunun hazırlanması
  6. Hukuk Müşavirliğine ilgili yazı ve görüş bildirimlerinin yapılması
  7. İlgili CİMER cevaplarının verilmesi ve bazı kurum dışı yazıların hazırlanması
  8. Başkanlıkça yürütülen bazı işlerin içeriği ve mevzuatı hakkında internet sayfasından yapılacak duyuruların hazırlanması
  9. Bazı oryantasyon eğitimlerinin verilmesi
  10. Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevler