Diploma ve Dökümantasyon Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Alt Birim

Diploma ve Dökümantasyon Birimi

  1. Enstitüler dâhil olmak üzere mezuniyetleri onaylanan tüm öğrencilerin diplomalarının basılması
  2. Müracaat halinde Diploma Eki düzenlenmesi
  3. Diploma yerine geçer belge düzenlenmesi
  4. Diploma, diploma eki ve diploma yerine geçer belgeler hakkındaki yazışmaların yapılması
  5. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilere ait diplomaların Sağlık Bakanlığınca onaylanması işlemlerinin takip edilmesi
  6. Diploma teslimi (2004-2008 yılları arasında mezun olan öğrencilerin)
  7. Diplomalarla ilgili bilgi edinme yazılarına cevap verilmesi
  8. Bilgilendirme ve yönlendirme yapılması 
  9. ÖİBD diploma basım süreçlerine ilişkin yazılımsal faaliyetler
  10. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi