Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görev Tanımı
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Genel Sekreterlik

Birim

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

  1. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri organize etmek,
  2. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini organize etmek,
  3. Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmektir.