Tarihçemiz

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş görevleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş, ilerleyen zaman içerisinde de yönetim anlayışında ve teknolojide meydana gelen değişimlere uyum sağlayarak 2000 yılında Merkezi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine geçilmesine öncülük etmiştir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yaklaşık 42.000 öğrencinin işlemlerinin yürütüldüğü ve Merkezi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edildiği Başkanlığımız; akademik birimlerimiz için de eğitim-öğretim mevzuatı hakkında bilgi alışverişi yapılmasına olanak sağlayan bir idari yapıya sahiptir.

2019 yılı içerisinde yeni organizasyon şeması Üniversitemiz Yönetim Kurulunca kabul edilen Başkanlığımız işlemleri; Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri, Koordinasyon ve Planlama Hizmetleri ve Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürlüklerinde tesis edilmektedir.