Tarihçemiz - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Tarihçemiz

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş görevleri bihakkın yerine getirmek üzere kurulmuş, ilerleyen zaman içerisinde de yönetim anlayışında ve teknolojide meydana gelen değişimlere uyum sağlayarak 2000 yılında Merkezi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine geçmiştir.

 

Böylelikle Başkanlığımız, öğrencilere ait her notun kütük defteri olarak adlandırılan defterlere işlendiği, mezuniyet ve diğer belgeler için kişi ve kurumların günlerce bekletildiği bir yapıdan modern ve iletişim çağının getirdiği yenilikleri kullanan bir birim haline gelmiştir.