Duyurular

Güncellenmiş Akademik Takvim’de;

2019-2020 Güz Yarıyılında ders kaydı yaptırmış, devam zorunluluğunu almış ancak başarısız (FF ve FD) olmuş öğrenciler ile Bahar yarıyılında ders kaydını yaptırmış ve başarısız (FF ve FD) olmuş öğrencilere -pandemi dönemine mahsus olmak üzere- başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavı hakkı tanınmıştır.

Üniversitemiz Senatosunun 02 Temmuz 2020 tarihli kararına istinaden, pandemi dönemi önlisans ve lisans bütünleme sınavları, 04-07 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

 

NOT: Üniversitemiz Senatosunun 02.07.2020 tarihli kararına istinaden Üniversitemiz lisans tamamlama programlarında kayıtlı öğrencilerin pandemi dönemi nedeniyle yalnızca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’na mahsus olmak üzere DD ve DC notları için de bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiştir.