Duyurular
31 Aralık 2020 11:49

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

MİSAFİR ÖĞRENCİ KILAVUZU

 

Üniversitemiz Senatosunun 20/09/2018 tarih ve 2018/93 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümleri uyarınca; en az lise düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve yürütülen dersleri takip etmek amacıyla “Misafir Öğrenci” statüsünde Üniversitemizde herhangi bir konu veya düzeyde ders almak için başvuruda bulunabilirler.

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1-Misafir öğrenciler yarıyıl/ yıl bazından en fazla iki ders alabilirler.

2-Öğretim dili yabancı dil olan programdan ders almak isteyen misafir öğrencinin, Üniversitenin yabancı dil eğitimi mevzuatı uyarınca belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini belgelendirmelidir. Belgenin geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK Başkanlığının kararları dikkate alınır.

3-Değişim programları kapsamında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde yurtiçi/ yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler de Üniversitemize misafir öğrencilik başvurusunda bulunabilirler.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Misafir öğrencilik başvuru formu (Form İçin Tıklayın)

2-En az lise mezunu olduğunu gösterir mezuniyet belgesi ya da diploma

3-Öğretim dili yabancı dil olan programda misafir öğrenci olabilmek için yapılan başvurularda yabancı dil yeterlilik belgesi

 

 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

BAŞVURU USÜL ve TAKVİMİ

Misafir öğrencilik başvuruları aşağıdaki tarihler arasında ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz salgın koşulları sebebiyle isteyen kişiler, asıllarını ara sınavlar başlayıncaya kadar ibraz etmek şartıyla başvuru için gerekli belgeleri tarayıp ogris@gazi.edu.tr adresine göndererek başvuruda bulunabilirler.

 

 

Başvuru Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

4 Ocak 2021

15 Ocak 2021

 

 

 

SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

 

1-İlgili akademik birim yönetim kurullarınca değerlendirilen ve Senato tarafından başvuruları kabul edilenlerin listesi ile kayıtta istenecek belgeler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

2-Misafir öğrenci olarak kabul edilen öğrenci, ilan edilen belgelerle Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurarak öğrenci kaydı yaptırır.

3-Misafir öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Misafir öğrencinin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma tarihlerinden sonra ders bırakması hâlinde ödemiş olduğu katkı payları ve öğrenim ücreti iade edilmez.

 

 

 

Başlangıç

Bitiş

Sonuç İlan Tarihi

5 Şubat 2021

Kesin Kayıt Tarihi

11 Şubat 2021

15 Şubat 2021

 

 

 

MİSAFİR ÖĞRENCİLİK HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

 

1-Misafir öğrenci statüsünde olanların devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

2-Misafir öğrencilere Üniversite kampüsleri ve kütüphane hizmetinden faydalanabilmeleri için misafir öğrenci kimlik kartı verilir.