Değerler Hedefler - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Değerler Hedefler

Değerler

 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
 • Etik anlayışa sahip olmak,
 • Zamanı iyi kullanarak kaliteli ve öğrenci merkezli hizmet vermek,
 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Teknolojik gelişime açık olmak,
 • Etkin kurumsal iletişime açık olmak,

 

Hedefler

 • Eğitim –öğretim-araştırma alt yapısını geliştirmek,
 • Öğrencilerimize kaliteli, hızlı ve eşit hizmet vermek,
 • Uluslararası standartlarda hizmet sunmak,
 • Mezuniyet sonrası üniversite-öğrenci bağlarını geliştirmek,
 • Başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurmak,
 • Evrensel hukuk ilkelerine uymak, çevreye ve insan haklarına saygılı çağdaş bir birim olmak,
 • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından rehberlik hizmeti yürütmek,