Değerler Hedefler

 

Değerler

Başkanlığımız, Üniversitemizin 1926 yılına dayanan geçmişi ve araştırma üniversitesi olmasının sorumluluğuyla;

 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olma yaklaşımını,
 • Etik değerlere bağlılığı,
 • Zamanı iyi kullanarak kaliteli ve öğrenci merkezli hizmet vermeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve gereksinimlere hizmet edecek yenilikçi yapılanmayı kurmayı,
 • Kurumsal iletişimin en etkin biçimde uygulanmasını,
 • Gelişime açık, adil, tutarlı ve liyakat esaslı bir yönetim politikası benimsemeyi,
 • Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir birim olmayı,

temel değerleri olarak benimser.

Hedefler

Başkanlığımızın hedefleri; 

 • Eğitim – öğretime dair bilişim alt yapısını güçlendirmek,
 • Öğrencilerimize kaliteli, hızlı, eşit ve uluslararası standartlarda hizmet vermek,
 • Mezuniyet sonrası üniversite-öğrenci bağlarını geliştirmeye yardımcı olmak,
 • Personel açısından başarı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar kurmak,
 • Evrensel hukuk ilkelerine uymak, çevreye ve insan haklarına saygılı çağdaş bir birim olmak,
 • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından rehberlik hizmetini yürütmektir.