Duyurular

 T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI

TEMEL KILAVUZU

 

İÇİNDEKİLER

 

GENEL BİLGİLER

BAŞVURULAR

Ön (Çevrimiçi/Online) Kayıtlar

Kayıt Kesinleştirme (Birim Onayı)  

ENGELLİ ADAYLAR

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

SINAVLAR

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE KAYITLAR

İTİRAZLAR

COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 

 

TABLO 1-Kontenjanlar

TABLO 2-Başvuru İçin Gerekli En Az TYT Puanları

TABLO 3-Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

TABLO 4-Sınav Tarih, Saat ve Yerleri

TABLO 5-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Branş Tercihleri

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI

 

Genel Bilgiler

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu - Tablo 5'te yer almakta olup bu tablodaki Gazi Üniversitesi yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

Adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

KONTENJANLAR

Tablo 1

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ*

Program

Öğrenci Sayısı**

KKTC Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Toplam

Müzik Öğretmenliği

55

 

2

5

62

Resim-İş Öğretmenliği

70

-

5

75

* Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir.

** Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli kararı uyarınca, tablodaki Öğrenci Sayısı sütununda yer alan kontenjanın %10’u engelli öğrencilere ayrılmıştır.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ*

Program

Erkek

Kadın

Millî **

Yabancı Uyruklu

Engelli  / Millî Engelli Adaylar

Genel Toplam

Antrenörlük Eğitimi

30

20

6 Olimpik

2 Olimpik Olmayan

5

3 erkek

2 kadın

68

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

25

15

5 Olimpik

1 Olimpik Olmayan

5

1 erkek

1 kadın

53

* Spor Bilimleri Fakültesi Programları için Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların Tablo 5’i dikkatli bir şekilde incelemeleri ve tercih yaparken tablonun altında yer alan açıklamalara riayet etmeleri gerekmektedir. 

**Olimpik branşlar için Liste-1’i, olimpik olmayan branşlar için Liste-2’yi inceleyiniz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EN AZ TYT PUANLARI

Tablo 2

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Program

TYT Puanı

Müzik Öğretmenliği

2020-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına tekabül eden puan

Resim-İş Öğretmenliği

   2020-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına tekabül eden puan

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Program

Engelsiz Adaylar

Olimpik Milli Sporcular

Olimpik Olmayan Milli Sporcular

Engelli Milli Sporcular*

 

Engelli Adaylar

Antrenörlük Eğitimi

230

200

225

100*

100*

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

250

220

225

220

250

* Son bir yıl içerisinde aldıkları engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla engelli adayların TYT puanının 100 ve üzeri olması gerekmektedir.

Başvurular

Ön (Çevrimiçi/Online) Kayıtlar:  Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adaylar 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıda sayılan belgeleri yükleyerek internet üzerinden ön kayıtlarını yapacaklardır. Bu belgelerden herhangi birini yüklemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tablo 3

1- Adayın 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi örneği

2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde çekilmiş biyometrik vesikalık fotoğraf *

3- T.C. kimlik kartı (Sınavı kazanan adaylar kayıt sırasında T.C. kimlik kartı aslını ibraz edeceklerdir.)*

4- Diploma (Sınavı kazanan adaylar kayıt sırasında diplomanın aslını ibraz edeceklerdir.)**

5-Spor Bilimleri Fakültesi için müracaat edecek adayların sağlık kurumlarından (Devlet hastanesi, üniversite hastanesi, özel hastane veya aile sağlığı merkezi) alacakları "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları’na katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur." ibaresi bulunan sağlık raporu. Bu ibare bulunmayan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.

6- Millî sporcular için, Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı GSGM Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC uyruklu adayların Millî Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.) Bu belge sınav sırasında adayın yanında bulunacaktır.

*Biyometrik fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Sınavı kazanan adayın kayıt sırasında ibraz ettiği belgelerin sınava başvuru sırasında yüklediği belgelerden farklı olması halinde, sınavı kazanmış olsa bile ilgilinin kaydı yapılmayacak ve hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Kayıt Kesinleştirme (Birim Onayı): İnternet üzerinden çevrimiçi (online) kaydını yapan adayın kayıt onayı 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilgili akademik birim tarafından online olarak yapılacaktır.

Engelli Adaylar

Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanından kabul edilir. Bununla birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki başarı sırası şartı engelli adaylar için de uygulanacak olup engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Engeli olan adayların kaydı, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek yapılır.

Engelli adayların hangi birimlere müracaat edebilecekleri ve sınav süreçleriyle ilgili bilgiler kılavuzlarda yer alacaktır.

Yabancı Uyruklu Adaylar

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru koşullarını, başvuru ve ön kayıt sırasında Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Biriminden öğrenebileceklerdir.

Sınavlar

Adayların sınav bilgileri gazi.edu.tr ağ adresinden 14 Ağustos 2020 günü saat 19:00 itibariyle yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz.

 

SINAV TARİH, SAAT ve YERLERİ

Tablo 4

Fakülte Adı

Sınav Tarihi*

Sınav Saati

Sınav Yeri**

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

18 Ağustos 2020

 

10:30

Merkez Kampüsü

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

19 Ağustos 2020

   

10:30

Merkez Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

18 Ağustos 2020

09:30

Merkez Kampüsü

* Sınavlar aday sayısına bağlı olarak devam eden günlerde de yapılabilecektir.

**Sınav yerleri için ilgili birimlerin kılavuzlarına bakınız.

 

-Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzları : Genel Kılavuz - Branş Kılavuzu

Adaylar sınavın tüm aşamalarına girmek ve sınav süresince fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. T.C. kimlik kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Yanında cep telefonu bulunan adaylar da sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Değerlendirme ve Yerleştirme

Değerlendirme

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara yerleştirmeye esas olan Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), aşağıdaki üç puanın belli ağırlıklarla çarpılarak toplanması ile hesaplanır.

       a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

       b) Ortaöğretim Başarı Puanı

       c) 2020-TYT Puanı (TYT-P) [2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.]   

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

ÖYSP = 10x((Adayın ÖSYP Puanı - ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması)/ÖYSP Puna Dağılımının Standart Sapması) +50

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

       a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.3.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

       YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

 

       b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

       YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 

2019-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirme sınavıyla yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. 

 

Yerleştirme

Spor Bilimleri Fakültesi hariç olmak üzere, adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek olan sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilir.

 

Sonuçların Açıklanması ve Kayıtlar

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt hakkı kazanan adayların isimleri, kayıt tarihleri ve kayda ilişkin tüm süreçler www.gazi.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.

 

Başarılı olan fakat süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, belirlenmiş esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

 

İtirazlar

Sınavla ilgili her türlü itiraz, sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde TR200001200129400006100001 hesabına 20 TL yatırıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte sınavına girilen ilgili fakülteye yazılı olarak yapılacaktır. Dekontun üzerinde ad-soyad bilgileri yanında ‘Gazi Üniversitesi Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü’ ve ‘Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti’ ifadeleri yer almalıdır.   

 

Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu Kılavuzda yer almakla birlikte, Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde güncellenmiş Kılavuz, sınav öncesi ağ adresinden yayınlanacağı için kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Üniversitemizin internet sayfalarını takipte kalmanız ve gerekli durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılacağından kayıt sırasında belirttiğiniz mobil telefonu ulaşılır durumda tutmanız menfaatinize olacaktır.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI BRANŞ TERCİHLERİ

Tablo 5

 

ADAYLAR

 

 

 

SPOR

 

 

BRANŞLARI

MİLLÎ ADAYLAR

MİLLÎ OLMAYAN ADAYLAR

Millî Engelli

Adaylar

Olimpik Millî Adaylar

Olimpik Olmayan Millî Adaylar

Engelli

Adaylar

Engelsiz Adaylar

 

ATLETİZM

 

 

ATLETİZM

 

BADMİNTON

 

 

BADMİNTON

 

BASKETBOL

 

 

BASKETBOL

 

CİMNASTİK

 

 

CİMNASTİK

 

FUTBOL

 

 

FUTBOL

 

GÜREŞ

 

 

GÜREŞ

 

HALK OYUNLARI

 

 

HALK OYUNLARI

 

HENTBOL

 

 

HENTBOL

 

JUDO

 

 

JUDO

 

MASA TENİSİ

 

 

MASA TENİSİ

 

TEAKWANDO

 

 

TEAKWANDO

 

TENİS

 

 

TENİS

 

VOLEYBOL

 

 

VOLEYBOL

 

YÜZME

 

 

YÜZME

 

DİĞER OLİMPİK SPOR BRANŞLARI

OLİMPİK OLMAYAN SPOR BRANŞLARI

 

 

 

 

Tablo 5 Hakkında Açıklamalar:

1- Millî Engelli Adaylar; hangi spor branşında millî olurlarsa olsun sadece “millî engelliler” tercihini yapacaklardır.

2-Olimpik Millî Adaylar; açılmış 14 spor branşı içerisinde kendilerinin millî oldukları spor branşı yok ise “Diğer Olimpik Spor Branşları” tercihini yapacaklardır. (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Liste 1’i inceleyiniz!)

3-Olimpik Olmayan Millî Adaylar; sadece “Olimpik Olmayan Spor Branşları” tercihini yapacaklardır. (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Liste 2’yi inceleyiniz!)

4-Engelli Adaylar; hangi spor branşında olurlarsa olsun sadece “engelli adaylar” tercihini yapacaklardır.

5-Engelsiz Adaylar; branş tercihlerini açılmış 14 spor branşı içerisinden yapacaklardır.

Yukarıda bahsedilen hususlar örneklerle açıklanacak olursa;

Örnek 1-TYT puanı 250 ve üzeri engelsiz adaylar, her iki programı (Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) da tercih edebilirler.  TYT puanı 230-249,99999 aralığında olan adaylar ise sadece Antrenörlük Eğitimi Programını tercih edebileceklerdir. Program tercihi yapıldıktan sonra açılmış olan 14 farklı spor branşından birinin branş sınavı tercihi olarak seçilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- TYT puanı 220 ve üzerinde olan olimpik millî sporcu adaylar, her iki programı (Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği), 200-219,999 arasında olan adaylar sadece Antrenörlük programını tercih edebilirler. Program tercihi yapıldıktan sonra, kendilerinin milli olduğu spor branşı açılmış spor branşları içerisinde değil ise “Diğer Olimpik Spor Branşları” seçeneğini tercih edeceklerdir.

Örnek 3- Olimpik olmayan millî sporcu adaylar, TYT puanı 225 ve üzerinde ise her iki programı (Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) da tercih edebilirler. Program tercihi yapıldıktan sonra spor branşı için sadece “Olimpik Olmayan Spor Branşları” seçeneğini tercih edeceklerdir.

Örnek 4- Engelli millî sporcu adaylar, TYT puanı 100-219,99999 arasında ise sadece Antrenörlük Eğitimi Programını; TYT puanı 220 ve üzerinde ise Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını tercih edebilirler. Spor branşı tercihinde ise, “Millî Engelliler” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Örnek 5- Engelli adaylar, TYT puanı 100-249,99999 arasında ise sadece Antrenörlük Eğitimi Programını; TYT puanı 250 ve üzerinde ise Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarını tercih edebilirler. Spor branşı tercihinde ise, “Engelli Adaylar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

NOT: Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ile Ortaöğretim Alan Bilgileri ÖSYM tarafından henüz yayınlanmamıştır. Bu nedenle, sınav bilgilerinizin yayınlanacağı 14 Ağustos 2020 tarihinde www.gazi.edu.tr ağ adresinden Ortaöğretim Başarı Puanınızı ve Ortaöğretim Alan Bilginizi kontrol ediniz!

 

COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin kendine özgü koşulları sebebiyle Özel Yetenek Sınavlarında aşağıda sıralanan önlemler alınacaktır:

 

  • Kampüs girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından adayların ateş ölçümleri yapılacaktır.
  • Engel durumları yanlarında refakatçi bulunmasını gerektiren engelli adaylar dışında, adaylar Kampüs’e yalnız gireceklerdir. 
  • Adaylar kendileri için belirtilen sınav gün ve saatinde sınav yerinde bulunacaklar; belirlenmiş sınav gün ve saati dışında sınav sırasında kalabalık oluşmaması için Kampüs’e alınmayacaklardır.
  • Adayların mutlaka maske takması gerekmektedir. Maskesiz adaylar kesinlikle sınav salonlarına alınmayacaktır.
  • Sınav salonlarında bulunacak görevliler de maske takacak ve sosyal mesafeye riayet edeceklerdir.
  • Sınav salonları, adayların sosyal mesafeleri gözetilerek düzenlenecektir.
  • Oturum aralarında sınav salonları havalandırılacak ve dezenfektasyon yapılacaktır.
  • Sınavın yapılacağı bina içerisinde adayların kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde dezenfektanlar bulundurulacaktır.

 

Sınav sürecinde pandemi sebebiyle ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar için ilgili sınav komiteleri uygulamaya dönük kararlar alabilecektir.