Duyurular

Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi uyarınca; önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 8:30’da başlayıp 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir.

 

Yarıyıl kaydı ve ders alma sürecinin sağlıklı yürütülmesi için öğrencilerimiz aşağıda sıralanan hususlara dikkat etmelidirler:

 

1- Önlisans ve lisans öğrencileri Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine, lisansüstü öğrencileri Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

2-Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uyarınca tüm öğrencilerimiz, belirtilen tarihlerde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yenilemekle mükelleftir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu konudaki sorumluluk öğrencilerimize aittir.

 

3- Öğrenciler ders kaydı yaparken ‘ders seçme’ ve ‘ders kayıt onayı verme’ şeklinde iki basamaktan oluşan işlemleri gerçekleştirmelidirler.

 

4-6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimini tamamlayan öğrenciler, ders kayıt onayını vermek zorundadır. Ders kayıt onayı vermemiş öğrencilerimizin danışman onayı yapılmayacağından öğrencilerin 9 Şubat 2020 Pazar günü saat en geç 23:59’a kadar öğrenci onayı verip vermediğini kontrol etmeleri eğitim-öğretim hayatları açısından önemlidir.

 

5-Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; öğrenciler danışman onaylarını, danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) 10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapmalıdırlar.

 

6-Üniversitemiz Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi nde tanımlanan mazereti nedeniyle Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerin; 13 Şubat 2020 tarihine kadar Yönerge’de belirtilen belgelerle ilgili akademik birime başvurmaları gerekmektedir.

 

7-İlgili yönetim kurullarınca kayıtlarla ilgili mazereti Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine göre incelenen ve kabul edilen öğrenciler, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) ders kaydı yapabilecektir. Takvimde belirlenen tarihler ile tanımlanan süreçlere uymayan öğrenciler, ders kaydını tamamlamadıkları için öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

İngilizce Hazırlık Eğitimini Tamamlamış Öğrencilerin Dikkatine!

2019-2020 güz yarıyılı sonunda İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış bulunan öğrencilerden 2019-2020 bahar yarıyılı itibariyle eğitimlerine devam etmek isteyenler, bu taleplerini ders kayıtları için belirlenmiş süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmelidirler.