Duyurular

 

Üniversitemiz Senatosunun 02.07.2020 tarihli toplantısına alınan kararla; COVID-19 salgını nedeniyle yalnızca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere öğrencilerimizin ders başarısının değerlendirilmesinde Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan klasik notlandırma sistemine ek olarak söz konusu Yarıyıl’da kayıtlı olunan tüm derslerin harf notunun, yarıyıl/ yıl sonu ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) katılmaması, ancak bu derslerin transkriptte harf notuyla gösterilmesi imkânı tanınmıştır.

 

Başvurular 14 Ağustos 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.