YÖNERGELER - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
YÖNERGELER

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GÜ Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve sınav Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 08/11/2018 tarih ve 2018/114 sayılı karar)

Gazi Üniversitesi Staj-İşyeri Eğitimi Yönergesi  (G.Ü. Senatosunun 04/10/2018 tarih ve 2018/106 sayılı karar)

Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 20/09/2018 tarih ve 2018/93 sayılı karar)

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ  (G.Ü. Senatosunun 20.06.2019 tarihli değişikliği)

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (G.Ü. Senatosunun 05/07/2018 tarih ve 18/69 sayılı karar)

 GÜ-ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ (G.Ü. Senatosunun 12/09/2019 tarih ve 2019/105 sayılı karar değişikliği)

Yaz Okul Yönergesi  (Değişik 30-5-2019 tarihli, 08 sayılı toplantısı, 2019-65 sayılı karar)

Mühendislik Tamamlama Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 11/12/2013 tarih ve 2013/264 sayılı Senato kararıyla kabul edildi.)

GÜ Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları Yönergesi (G.Ü. Senatosunun 08/11/2018 tarih ve 2018/123 sayılı karar)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ve LİSANS KREDİ TRANSFERİ ve İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (01.03.2018 tarih ve 18/23 sayılı Senato Kararıyla kabul edildi.)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER YÖNERGESİ (01.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı Senato Kararıyla kabul edildi.)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ (26/10/2017 tarih ve 17/145 sayılı Senato kararıyla kabul edildi.)

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM  VE  SINAV YÖNERGESİ ( G.Ü. Senatosunun 08/11/2018 tarihli,  2018/114 sayılı kararıyla  kabul edildi.)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAM AÇMA-KAPATMA, MÜFREDAT OLUŞTURMA ve GÜNCELLEME YÖNERGESİ (Değişik: G.Ü. Senatosunun 21/3/2018 tarihli, 03 sayılı toplantısı, 2018/31 sayılı karar)

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ (05/10/2017 tarih ve 17/135 sayılı Senato kararıyla kabul edildi.)

EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ  (05/10/2017 tarih ve 17/139 sayılı Senato kararıyla kabul edildi.)