Duyurular

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28/8/2020 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; 2020 YKS ile Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği programları ve TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulunun Uçak Teknolojisi programına yerleştirilen öğrenciler ile 2020 Özel Yetenek Sınavı sonucuyla Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler “salgın sebebiyle heyet raporu almada yaşanılan sıkıntılar üzerine” sağlık kurulu raporu yerine, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporuyla kayıt olabileceklerdir.

Tek hekim tarafından düzenlenmiş bu raporların en geç 5 Ekim 2020 günü saat 17:30’a kadar ilgili birimlere ibraz edilmesi gerekmektedir.