Duyurular
31 Aralık 2020 11:51

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖZEL ÖĞRENCİ KILAVUZU

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Üniversitemiz Senatosunun 20/09/2018 tarih ve 2018/93 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümleri uyarınca, yurtiçinde bir yükseköğretim kurumunda önlisans veya lisans düzeylerindeki programda kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartıyla eğitimine “Özel Öğrenci” statüsünde Üniversitemizde devam etmek isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 

1- Yetkili hakem hastanelerden alınan sağlık kurulu raporuyla;

a) Yaşamı tehdit eden veya kronik bir hastalığının bulunması ve bu hastalığın eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisinin mümkün olmadığının il sağlık müdürlüğü yazısıyla,

b) Ailesinin yanında kalması gereken bir sağlık sorunu olduğunu a bendine göre,

c) Öğrencinin birinci derece akrabalarının bakıma muhtaç olması ve öğrenciden başka bakacak kimsenin bulunmadığının vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi.

2- Öğrencinin, yükseköğretim kurumunu değiştirmemesi hâlinde hayatının tehlikeye gireceğini dava belgeleriyle belgelendirmesi,

3- Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamını imkânsız kılan doğal afet ya da insani felaketlere uğrandığını mülki amirlik yazısıyla belgelendirmesi.

 

 

GENEL ESASLAR

1- Özel öğrenci olarak başvuracak önlisans programı öğrencisi, sadece eşdeğer önlisans programından; lisans öğrencisi sadece eşdeğer lisans programından; her iki yükseköğretim kurumunun senatosunun karşılıklı onayıyla ders alabilir.

2-Öğretim dili Türkçe olan programda kayıtlı olan öğrenci, öğretim dili yabancı dil olan programda özel öğrenci olabilmek için Üniversitemizin yabancı dil eğitimi mevzuatı uyarınca belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini belgelendirmelidir. Belgenin geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK Başkanlığının kararları dikkate alınır.

3-Özel öğrencilik başvurusu yıllık yapılır.

4-Ankara ili içindeki bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversitenin başka bir akademik biriminde kayıtlı öğrenci, özel öğrencilik başvurusunda bulunamaz.

5-Özel öğrencilik için, her yıl ÖSYM tarafından program için ayrılan kontenjanın en fazla %2’si kadar kontenjan açılır.

 

 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Özel öğrencilik başvuru formu (Form İçin Tıklayın)

2-Başvuru koşulları altında sayılan gerekçelerden en az birini sağladığına ilişkin resmi belge

3-Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi

4-Öğretim dili Türkçe olan programda kayıtlı olup öğretim dili yabancı dil olan programda özel öğrenci olabilmek için yapılan başvurularda yabancı dil yeterlilik belgesi

5-Üniversitemizde özel öğrenci olarak eğitime devam etmesinin uygun bulunduğunu gösteren, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun senato kararı (Üniversitemiz programlarının ders içeriklerine ilgili akademik birimlerin web sayfalarından ulaşılabilir.)

 

 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

BAŞVURU USÜL ve TAKVİMİ

Özel öğrenci başvuruları aşağıdaki tarihler arasında ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz salgın koşulları sebebiyle isteyen öğrenciler, asıllarını ara sınavlara başlayıncaya kadar ibraz etmek şartıyla başvuru için gerekli belgeleri tarayıp ogris@gazi.edu.tr adresine göndererek başvuruda bulunabilirler.

 

 

Başvuru Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

4 Ocak 2021

15 Ocak 2021

 

 

 

SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

1-İlgili akademik birim yönetim kurullarınca değerlendirilen ve Senato tarafından başvuruları kabul edilenlerin listesi ile kayıtta istenecek belgeler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

2-Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenci, ilan edilen belgelerle Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurarak özel öğrenci kaydı yaptırır.

 

 

Başlangıç

Bitiş

Sonuç İlan Tarihi

5 Şubat 2021

Kesin Kayıt Tarihi

11 Şubat 2021

15 Şubat 2021

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

1-Özel öğrenci statüsünde olanların devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

2-Özel öğrencilere Üniversite kampüsleri ve kütüphane hizmetinden faydalanabilmeleri için özel misafir öğrenci kimlik kartı verilir.