Duyurular

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

DERS ALMA, KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ

ÖNEMLİ TARİH ve BİLGİLER

 

6-9 Şubat 2020

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları [Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 6 Şubat 2020 günü saat 8:30’da başlayıp 9 Şubat 2020 günü saat 23:59’da sona erecektir. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.)]

10-12 Şubat 2020

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimli danışman onayları

13 Şubat 2020

Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

18 Şubat 2020

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü

20-21 Şubat 2020

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44, 45 ve 46 ıncı maddeleri doğrultusunda;

I-Katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler:

1 - Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

2 - İzledikleri yan dal programını program süresinde bitiremeyen yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.

3 - Bir  programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.

4 - İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.

5- Yabancı uyruklu olup kendi imkânlarıyla eğitim alan öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretini öderler.

 

II-Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecek öğrenciler: 

1 - Birinci öğretim programlarında TC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.

2 - Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.

3 - Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payından muaftır.

4 - Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler öğrenimleri süresince katkı payından muaftır.

 

III-Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler:

Engelli olduğuna dair rapor sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından -öğrenimleri süresince- engellilik oranı kadar indirim yapılır.

Bunların dışındaki durumlarda 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

 

Ders Erteleme

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre “Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, birinci sınıf yarıyıllarındaki tüm dersleri almak zorundadır. Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Danışmanın onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece bir dersi, bir kez ertelenebilir.”

 

Danışman Onayı

Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, öğrencilerin danışman onayını, danışmanlarıyla birlikte yapması gerekmektedir.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar için tıklayınız!