İyileştirme Alanları

İyileştirme alanları

  • Çalışma koşulları ve hizmet vb. alanların kalitesini artırmak,
  • Çalışanların problemler karşısında çözüm aramasını sağlamak,
  • Çalışanlarda birlikte çalışma, birlikte düşünerek sinerji yaratma, çözüm arama, bilgi alışverişinde bulunma gibi yöntemlerle ekip ruhu geliştirmek,
  • Hizmet üretiminde hataları azaltma, problem oluşmadan önlem alma, daha uyumlu bir iş ortamı yaratmak,