Duyurular

05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Ek Yerleştirmeyle Üniversitemiz yükseköğretim programlarını kazanan adaylar kayıt işlemleri 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ilgili akademik birime şahsen veya noterden vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla yaptırılacaktır.

ÜNİVERSİTEDE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 2020-DGS Ek Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı
  • Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ ve ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine giriş için öğrenci no (öğrenci numarası) ve şifre (ilk şifreniz TC Kimlik numaranızın ilk 5 rakamı) bilgilerini veya e-devlet şifrenizi kullanarak, https://obs.gazi.edu.tr/ bağlantısından sisteme giriş yapıp ilgili alanları doldurunuz ve şifrenizi değiştiriniz. Kendi güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. 

 

Kaydını tamamlayan öğrencilerimiz, öğrenci numaralarını https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx  adresinden öğrenebileceklerdir.

 

KREDİ TRANSFERİ

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili Dekanlığa onaylı transkript transkript ve onaylı ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Kredi Transferi ile İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarına göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizin yükseköğretim programlarına kaydolan öğrencilerin ders kayıtları ve danışman onayları, intibak işlemleriyle senkronize olarak yapılacaktır. Sistem, ilgili akademik birim tarafından intibak işlemi tamamlanan her öğrenciye münferiden açılacağı için, bu kapsamda kayıt olan öğrencilerimizin Sistem’i aralıklı olarak kontrol etmeleri ve kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

 

ÖĞRENİME ARA VERME VE İZİNLİ SAYILMA

Kesin kayıttan sonra, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca öğrenimine ara vermek veya izinli sayılmak isteyen öğrenciler, Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde belirtilen usulle kayıt yaptırdıkları akademik birime başvuracaklardır.

 

EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ! 

 

Üniversitemizde eğitim-öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının www.ogris.gazi.edu.tr sayfasından,

 
Burs, öğrenci toplulukları, danışma merkezi, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye http://mediko.gazi.edu.tr/ sayfasından ulaşılabilir.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Emniyet Mahallesi, 06560 Yenimahalle / ANKARA 

E-posta: ogris@gazi.edu.tr 

Telefon No: +90 (312) 212 68 40 - 202 20 00

Belge Geçer: +90 (312) 221 32 02

Öğrenci Danışma Hattı: +90 (312) 202 20 20

Web Adres: www.gazi.edu.tr