Duyurular

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

MERKEZÎ YERLEŞTİRME PUANIYLA (EK MADDE 1)

 YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

MEVZUAT

1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız. 

2) Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin Merkezî yerleştirme puanı ile yatay geçiş başlıklı 8 inci maddesi “(1) Merkezî yerleştirme puanı ile yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçiş usul ve esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. (2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. (3)   Başvurular değerlendirilirken programlar göz önüne alınarak merkezî yerleştirme puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralama yapılır. En yüksek puana sahip olan öğrenciden başlamak üzere kontenjan dâhilinde kabul işlemleri yapılır.” hükümlerini barındırmaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

04-18 Ağustos 2020

Merkezî yerleştirme puanı (Ek-1 Madde) ile yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız.

BAŞVURU ADRESİ

Online başvuru için tıklayınız.

BAŞVURU BELGELERİ

1) Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.),

2) Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait, üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’ bulunan yerleştirme sonuç belgesi,

3) Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait, üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’ bulunan sınav sonuç belgesi,

4) Başvuru sırasında yapılacak kontrolde Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) öğrencinin kaydına dair açıklayıcı bilgiye ulaşılamadığı takdirde, daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge,

5) Not Döküm Belgesi (Transkript),

6) Kredi transferi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim süresince alınan derslerin ders içerikleri.

 Not: Üniversitemizde ikinci öğretimle öğrenim verilmemektedir.

YABANCI DİL SINAVI

Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin, daha önce yabancı dil hazırlık eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulayacağı yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlar için tıklayınız.

* Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen yabancı dil yeterlik sınavları ve istenen puanlar için tıklayınız. 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Yeri ve Tarihleri

1.  Oturum: 02 Eylül 2020 Saat: 10.00

2.  Oturum: 04 Eylül 2020 Saat: 10.00

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

Gölbaşı/ANKARA

BAŞVURU SÜRECİ

  • Online başvuru sistemi 04-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında açılır.
  • Başvuru belgeleri, çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenir.
  • Yüklenen belgeler okunaklı değil, sınav sonuç belgelerinde yazan puan ile sisteme girilen puan farklı ise başvurular iptal edilir.
  • Sisteme yükleme işi bittikten sonra başvuru kayıt edilmelidir.
  • DGS puanıyla başvuru yapacak öğrenciler, başvurusu sisteminde yer alan DGS sekmesini kullanmalıdır.
  • Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
  • Birden fazla kullanıcı adıyla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

MERKEZÎ YERLEŞTİRME PUANIYLA ÜNİVERSİTEMİZDEN FARKLI ÜNİVERSİTELERE YATAY GEÇİŞ YAPAN VE GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Üniversitemizde öğrenim görmekteyken başka bir yükseköğretim kurumuna Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler, Üniversitemizdeki programlarına geri dönebilirler.

Geri dönmek isteyen öğrenciler, 04-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs marifetiyle, yatay geçiş yaparak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları;

1) Öğrenci belgesi,

2) Not döküm belgesi (transkript),

3) Ders içerikleri ile birlikte ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci işleri birimine başvuru yapabilir.

Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Belgeleri sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol ediniz. Yüklenen belgeler okunaklı değil ise başvurular değerlendirilmeyecektir.

Sınav sonuç belgesindeki puanım ile çevrimiçi (online) sisteme girilen yerleştirme puanından farklı olduğu tespit edilirse, başvuru reddedilecektir.

Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://ogris.gazi.edu.tr/ adresli internet sayfasında ilan edilecektir.

Ek Madde-1 başvurularında yaşadığınız sorunları ogris@gazi.edu.tr adresine iletmeniz hâlinde, en kısa sürede e-posta ile cevap verilecektir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR:

1. Ek Madde 1 ile yatay geçiş başvurusu yapmak istiyorum. Transkript ve ders içeriklerini sisteme yüklemem şart mı?

Kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunda aldığınız derslerin kredilerinin ve notlarının transferi edilmesini talep ediyorsanız bu belgeleri sunmalısınız.

2. Daha önce Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapmadığıma dair belge sunmam şart mı?

Başvurulara ilişkin yapılacak kontrolde Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) bu konuda açıklayıcı bilgi olmaması hâlinde, yatay geçiş yapılmadığına dair belge istenecektir.

3. Ek Madde 1 ile başvurduğum programın zorunlu hazırlık sınıfı var, ama ben hazırlık sınıfında başarılı olmuştum. Hazırlık eğitimini tekrar almalı mıyım?

Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin, daha önce yabancı dil hazırlık eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Yabancı Diller Yüksekokulumuzun uygulayacağı yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

4. Ek Madde 1 ile yatay geçiş başvurusunda, kayıtlı olduğum programın dışındaki bir programa başvuru yapabilir miyim?

Öğrenciler kayıt oldukları yıldaki merkezî yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. 

5. Gazi Üniversitesinin bir programına kayıtlıyım, yine bu Üniversitenin başka bir programına Ek Madde 1 ile yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Evet, kayıt olduğunuz yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak istediğiniz programın o yıldaki taban puanına eşit ya da yüksek merkezi sınav puanına sahipseniz başvuru yapabilirsiniz.

6. Ek Madde 1 ile yatay geçiş kapsamında özel yetenekle öğrenci alan programlara (Örneğin müzik öğretmenliği) başvurabilir miyim?

Hayır.

7. Çevrimiçi başvuru sistemiyle ilgili sorun yaşıyorum, nereden yardım alabilirim?

Yaşadığınız sorunları ogris@gazi.edu.tr adresine iletmeniz hâlinde, en kısa sürede e-posta ile cevap verilecektir.