Personel Hizmetleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hzimetleri Müdürlüğü 

Alt Birim

Personel Hizmetleri Birimi

  1. ​Personelin maaş ve özlük işlerinin yürütülmesi (emeklilik, yolluk, terfi, vekâlet, SGK keseneği, aile yardımı, ölüm, doğum ve sağlık raporları),
  2. Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi