YÖK 5(ı) DERSLERİ TEK DERS SINAV DUYURUSU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

2547 sayılı Kanunun 5 (I) maddesi kapsamındaki Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Tek
Ders Sınavları 14 Temmuz 2017 tarihi saat 14:00 da Edebiyat Fakültesi Derslikleri Z-10 nolu sınıfta, Yabancı Dil (İngilizce) derslerinin ise aynı tarih ve saatte 119 nolu sınıfta yapılacaktır.