Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı Kapsamında Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt İşlemleri - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

 

Kayıt Tarihi: 17-20 Eylül 2018

Adaylar kayıtlarını, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya noterden kayıt için yetkilendirdikleri vekaletnameye sahip kişiler aracılığıyla yaptıracaklardır.

 

KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Önlisans diplomasının aslı

3- Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu transkript (onaylı ve iki nüsha)

4- Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge (onaylı ve iki nüsha)

5- Adayın YÖK tarafından yerleştirildiğine dair belge

6- 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesi

7- 4,5 cm 6 cm boyutunda 6 adet vesikalık fotoğraf

 

- Kayıtta istenen tüm belgeler iki nüsha halinde ibraz edilecektir.

- Belirtilen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenlerin kayıtları iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.