Duyurular

Kayıt Tarihi: 15-22 Ağustos 2017

Adaylar kayıtlarını, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya noterden kayıt için yetkilendirdikleri vekaletnameye sahip kişiler aracılığıyla yaptıracaklardır.

 

KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Önlisans diplomasının aslı

3-Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu transkript (onaylı ve iki nüsha)

4-Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge (onaylı ve iki nüsha)

5-Adayın YÖK tarafından yerleştirildiğine dair belge

6-1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesi

7-4,5 cm 6 cm boyutunda 6 adet vesikalık fotoğraf

 

- Kayıtta istenen tüm belgeler iki nüsha halinde ibraz edilecektir.

- Belirtilen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenlerin kayıtları iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.