ÖĞRENCİ iŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ALINACAK MATBU DİLEKÇELER

Af Başvuru Formu

Adres Değişikliği Bildirim Formu

Bağıl Değerlendirme Formu

Belge Talep Formu

CEZA BİLDİRİM FORMU

Diploma Eki Başvurusu

Denklik Bildirim (Dersalmada) Fakülteler

Denklik Bildirim (müfredat değişikliğinden)

Erasmus-Farabi not bildirim formu

Genel Dilekçe

Harç Düzeltme Formu

Harç İade Başvuru Formu

İlişik Kesme Formu

Kayıp Diploma İçin Diploma Yerine Geçer Belge Başvurusu

Kayıt Dondurma Başvurusu

Kimlik Başvuru Formu

Maddi Hata Dilekçesi

Muafiyet Başvuru Formu

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Mezuniyet Başvuru Formu

Nüfus Bilgi Değişikliği Bildirimi

NOT DÜZELTME (öğretim elemanları için)

NOT EKLEME (öğretim elemanları için)

Tek Ders Başvuru FormuDenklik Bildirim (Dersalmada) Fakülteler

Tekders Not Bildirim (öğretim elemanları için)

YKK BİLDİRİM FORMU

YÖKSİS BAŞVURU FORMU