Duyurular

(MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2017/9 SAYILI KBS DUYURUSU HAKKINDA)

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 08.05.2017 tarihinde yayınlamış olduğu 05.05.2017 tarih, 83993637-000-11060 sayılı 2017/9 Sayılı KBS Duyurusu gereği, mezun öğrencilerimize ait yükseköğrenim bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)’e işlenmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle;

YÖKSİS’te mezuniyet bilgileri bulunmayan ve bilgilerinin YÖKSİS’e işlenmesini isteyen mezunlarımız, mezun oldukları Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokulu ve Enstitünün Öğrenci İşleri birimlerine aşağıda sayılan belgelerle başvuru yapmalıdırlar. İrtibat için tıklayınız!

 

Benzer şekilde, Üniversitemiz bünyesinden ayrılarak eğitim-öğretim programını bağımsız olarak yürüten üniversitelerin mezunları da kendi üniversitelerinin öğrenci işleri birimlerine başvuru yapacaklardır.

 

Başvuru Belgeleri:

YÖKSİS Başvuru Formu (Tıklayınız!)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin örneği

Kimlik fotokopisi

 

ÖNEMLİ!!!

Gerek Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün yukarıda bahsi geçen duyurusunda gerekse bu duyuruyu esas alan “Ek Duyuru”da herhangi bir süre kısıtlaması öngörülmediği hususu ilgililerinin dikkatine sunulur!