Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında diploma defterlerinin ciltleme işlemleri yapıldığından, Aralık 2016 ayı içerisinde Cuma günleri (Tüm gün) ve Pazartesi günü öğlene kadar (12.30) diploma teslim işlemi yapılamayaktır.