DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN (Elektronik) KAYIT

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Üniversitemizin yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye. gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

 

Elektronik kayıt yaptıran adayların e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

 

Elektronik kayıt yaptıran öğrencilere, e-kayıt yaptırmalarından bir tam gün sonra Üniversitemiz tarafından ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan cep telefonlarına, kayıt yaptırdıklarına dair SMS gönderilecektir. Aynı zamanda öğrenciler e-devlet kayıtlarının yapıldığına dair bilgiyi Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’nde de görebileceklerdir.

 

*Spor Bilimleri Fakültesinin, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği programlarına elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, tam teşekküllü bir Devlet veya Üniversite Hastanesinden alacakları, eğitimlerini sürdürmeyi ve ağır efor gerektiren sporları yapmayı engelleyecek fiziki engeli olmadığını belgeleyen Sağlık Kurulu Raporunu 23 Eylül 2019 günü saat 17:30’a kadar Spor Bilimleri Fakültesinin Öğrenci İşleri Birimine ibraz etmeleri gerekmektedir.    

 

ÜNİVERSİTEDE KAYIT

Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler ile zorunlu nedenlerle  (askerlikle ilgili sorunu olanlar, TC kimlik numarasına sahip olmayanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler kayıtlarını 9-13 Eylül 2019 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla yerleştirildikleri fakültenin öğrenci işleri biriminde yaptıracaklardır. 

 

ÜNİVERSİTEDE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 2019-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı
  • Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)
  • Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.)
  • Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Programları için tam teşekküllü bir Devlet veya Üniversite Hastanesinden alınmış “Sağlık Kurulu Raporu” 

 

  • E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAN ADAYLAR YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ  GETİRMEYECEKLERDİR. DOLAYISIYLA E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN ÜNİVERSİTEYE GELMELERİNE GEREK YOKTUR!

 

ÖĞRENCİ NUMARASINI ÖĞRENME VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan bir tam gün sonra, Üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine giriş için gerekli olan öğrenci no (öğrenci numarası) ve şifre (TC Kimlik numaranızın son 6 rakamı) bilgilerini kullanarak, https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/ linkinden sisteme giriş yapıp ilgili alanları doldurunuz ve şifrenizi değiştiriniz. Kendi güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

 

Numaranızı Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ!

 

KREDİ TRANSFERİ

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için, ilk kaydın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili Dekanlığa onaylı transkript transkript ve onaylı ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Kredi Transferi ile İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimi yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce, ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.ogris.gazi.edu.tr veya www.gazi.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Öğrenciler, öğrenimleri süresince ders kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendileri yapmak zorundadır. Ancak yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin akademik danışmanları kontrolünde ve ilgili fakülte adreslerinden duyurulan bilgileri dikkate alarak ders kayıt işlemlerini yapmaları olası hataları önleyecektir.

 

KISMEN VEYA TAMAMEN YABANCI DİLDE EĞİTİM YAPAN PROGRAMLAR İÇİN YETERLİK SINAVI

E-Kayıt üzerinden elektronik olarak veya Üniversitede kayıt yaptıran öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanların (kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlar) 16 ve 18 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından (http://ydyo.gazi.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlar için düzenlenen yeterlik sınavını geçemeyen öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 10:00’da ‘Hazırlık Eğitimi İçin Seviye Tespit Sınavı’ yapılacaktır. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıt olup yeterlik sınavında başarısız olan tüm öğrencilerin bu sınava katılması gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından (http://ydyo.gazi.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI

Üniversitemizin öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına yeni kayıt olan öğrenciler isterlerse,  17 Eylül 2019 Salı günü saat 14.00'de yapılacak “İngilizce Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Bu sınavdan yeterli not ortalaması alan öğrenciler, öğrenimleri süresince okutulan zorunlu yabancı dil derslerinden (İNG-101, İNG-102) muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.  (Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler bu sınava katılamazlar.)

 

Ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sayfasından (http://ydyo.gazi.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

ÖĞRENİME ARA VERME VE İZİNLİ SAYILMA

Kesin kayıttan sonra, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca öğrenimine ara vermek veya izinli sayılmak isteyen öğrenciler, Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde belirtilen usulle 8 Ekim 2019 günü saat 17:30’a kadar kayıt yaptırdıkları akademik birime başvuracaklardır.

 
EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

 

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ! 

 

Üniversitemizde eğitim-öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının www.ogris.gazi.edu.tr sayfasından,

 
Üniversitemizde yabancı hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye Yabancı Diller Yüksekokulunun  http://ydyo.gazi.edu.tr/ sayfasından,

 

Burs, öğrenci toplulukları, danışma merkezi, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye http://mediko.gazi.edu.tr/ sayfasından ulaşılabilir.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres: Emniyet Mahallesi, 06560 Yenimahalle / ANKARA 

E-posta: ogris@gazi.edu.tr 

Telefon No: +90 (312) 212 68 40 - 202 20 00

Belge Geçer: +90 (312) 221 32 02

Öğrenci Danışma Hattı: +90 (312) 202 20 20

Web Adres: www.gazi.edu.tr