Ders Ekleme-Bırakma ve Mazeretli Ders Kayıtları - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

 

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre; 4-5 Ekim 2018 tarihleri “Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları” için belirlenmiştir. Bu tarihlerde;

1. Ders alma işlemini yaparak öğrenci ve danışman onayını 24-25 Eylül 2018 tarihlerinde tamamlamış öğrenciler, danışmanlarıyla birlikte ders ekleme-bırakma işlemi yapabilir.

2. 24 - 25 Eylül 2018 tarihlerinde ders kayıt işlemini tamamlamamış/ tamamlayamamış öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulunca kabul edilen bir mazeretleri olması halinde danışmanlarıyla birlikte ders kaydı yapabilir.

3. 24 - 25 Eylül 2018 tarihlerinde mazeretsiz olarak danışman onayı yaptırmamış öğrenciler, ders kaydı yaptıramaz.