Duyurular

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DERS ALMA, KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ

ÖNEMLİ TARİHLER

I.     DÖNEM (GÜZ)

19 Eylül 2016 Saat 10.00

21 Eylül 2016 Saat 10.00

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça yeterlik) (Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, Mühendislik, Mimarlık, Gazi Eğitim, Fen, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)

6 Eylül 2016 Saat 10.00

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları (Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler katılamaz)

6 Eylül 2016 Saat 14.00

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı

7 – 9 Eylül 2016

Öğrenim süresini aşan öğrenciler ile ikinci öğretim öğrencileri için katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi.

8 – 9 Eylül 2016

DERS KAYITLARI  (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])

19 Eylül 2016

DERSLERİN BAŞLAMASI

21 Eylül 2016

Başka üniversitelerin yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

22 – 23 Eylül 2016

Danışman onayları, Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 44., 45. ve 46 maddeleri doğrultusunda

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini  ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…” hükmü bulunmaktadır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler:

1 - Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

2 - İzledikleri yan dal programını program süresinde bitiremeyen yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.

3 - Bir  programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift ana dal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.

4 - İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecek öğrenciler: 

1 - Birinci öğretim programlarında TC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.

2 - Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.

3 - Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payından muaftır.

4 - Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.

Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler:

Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri süresince)  ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

Bunların dışında yer alan konularda “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” hükümleri geçerlidir.

Yabancı uyruklu olup kendi imkanı ile okuyan öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretini öderler.

2016 -2017 eğitim öğretim dönemi için Katkı payı ve Öğrenim Ücreti Bakanlar Kurulunca henüz belirlenmemiştir. Belirlendiğinde ücretlerde fark oluşması halinde bu fark 2016- 2017 Bahar dönemi başında mahsup edilecektir.

 

2015 -2016 eğitim öğretim dönemi için Katkı payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız!