DANIŞMAN ONAYLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

 

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre akademik takvimde belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda/ yılda derslere ve sınavlara giremez; beşinci fıkrasına göreyse öğrenci, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.

Yönetmelik hükümleri uyarınca, 2018-2019 Akademik Takviminde önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayları için

24-25 Eylül 2018 tarihleri belirlenmiştir.  

Bu tarihlerde; öğrenci onayı verilmeden danışman onayının yapılması mümkün olmayacağından öğrencilerin;

 

  1. Ders kayıt işlemini yaparak öğrenci ders kayıt onayını vermeleri,
  2. Danışmanlarıyla birlikte danışman onayını tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

Öğrenciler, iki basamaklı onay sürecini tamamlamamaları halinde öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

Bilgilerinize.