DANIŞMAN ONAYLARI - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular
12 Şubat 2019 09:28

 

  1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre 11-12 Şubat 2019 tarihlerinde tüm öğrencilerimizin danışman onayı yaptırmaları gerekmektedir.
  2. Ders kaydını ve danışman onayını yaptırmayan öğrencilerimiz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarından; tüm öğrencilerimizin onay durumunu Öğrenci Bilgi Sisteminden kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
  3. Üniversitemiz “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”nde tanımlanan mazeretleri nedeniyle Akademik Takvimde belirtilen 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde ders kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimiz; 14 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Yönerge’de belirtilen belgelerle ilgili akademik birime başvurmaları ve ilgili akademik birim yönetim kurullarınca mazeretlerini kabulü halinde 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde ders kaydı yapabileceklerdir.