Duyurular

COVID-19 SÜRECİNDE BÜTÜNLEME SINAVLARININ UYGULAMASI

Üniversitemiz Senatosunun 02 Temmuz 2020 tarihli kararına istinaden, pandemi dönemi önlisans ve lisans bütünleme sınavları, 04-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2019-2020 Güz ve Bahar yarıyılında  ders kaydı yaptırmış, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak FF ve FD notu ile başarısız olmuş öğrencilere -pandemi dönemine mahsus olmak üzere- başarısız oldukları derslerden; mühendislik tamamlama programlarında kayıtlı öğrencilerin pandemi dönemi nedeniyle yalnızca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’na mahsus olmak üzere DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünleme sınavı hakkı tanınmıştır.

Bütünleme sınavına katılma hakkı bulunan öğrenciler, sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek olup bu öğrencilerin bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemi’nde hem öğrenci hem de öğretim elemanları ekranlarında görüntülenebilecektir.

  • Bütünleme sınavlarının değerlendirilmesinde ilgili dersin dönem sonu sınavı değerlendirmesinde kullanılan not aralıkları kullanılacaktır.
  • Önlisans ve lisans bütünleme sınavlarının ödev, sunum, rapor, kısa değerlendirme vb. yollarla GUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yapılması, olası risklere karşı değerlendirme evrakı olacak öğrenci gönderilerinin ÖYS yanında öğretim elemanının öğrencilerle paylaşacağı e-posta adresine, ayrıca pandemibut@gazi.edu.tr e-posta adresine eşzamanlı olarak gönderilmesi,
  • Programların sınav takvimi oluştururken sınavları çakıştırmaması ve sınavlar arasında makul süre bulunmasını gözetmesi,
  • Değerlendirmeye esas öğrenci gönderi evrakının cevaplama sonrasında sisteme yüklenme süresi, yoğunluk gibi hususların da dikkate alınarak öğretim elemanı tarafından mağduriyet oluşturmayacak makul bir süre belirlenmesi,

gerekmektedir.