BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA DUYURU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

 

       Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin söz konusu dersler arasında 2547 sayılı Kanunun 5 (I) maddesi kapsamındaki Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri olanların Bütünleme Sınavları 21 Şubat 2019 Perşembe günü saat 16.30'da Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi F Blok 201 ve 202 nolu dersliklerde yapılacaktır.