Duyurular

     

       Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin söz konusu dersler arasında 2547 sayılı Kanunun 5 (I) maddesi kapsamındaki Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri olanların Bütünleme Sınavları

 13 Eylül 2018 Perşembe günü saat 16:00 da Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Z-01 ve Z-02 sınıflarda yapılacaktır.