Başvuru Tarihleri Belgelerin Teslimi
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Başlangıç Tarihi: 23 Temmuz 2012
Başvurular için Son Tarih:17 Ağustos 2012
BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ

Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese posta/kargo yoluyla ya da elden (başvuran kişi tarafından veya başka biri tarafından) ulaştırılabilir. Adaylar, belirtilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve kapalı zarf içinde sunmalıdır. Belgelerin ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi verilmez. Ayrıca belgelerin tam olup olmadığı adayın kendi sorumluluğundadır. Belgelerin teslimi sırasında veya öncesinde tarafımızdan belge kontrolü yapılmaz. Posta ile gönderilen başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Verilen belgeler başvuru döneminden sonra imha edilir ve bu sebeple geri verilme talepleri kabul edilemez.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Ofisi
Teknikokullar 06500- ANKARA / TURKEY
BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI VE KAYITLAR

Başvurular değerlendirilirken, adayın sınav puanının yanı sıra, lise not ortalaması gibi adayın başarı durumu hakkında bilgi veren diğer belgeler de dikkate alınır. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Gazi Üniversitesi'nin önceliğindedir. Gazi Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Sonuçlar bu sayfada duyurulacaktır ve isteyen adaylara kabul mektubu verilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek, ayrıca kayıtlardan önce internet sayfasında da duyurulacaktır.

 
EĞİTİM ÜCRETİ (KATKI PAYI)
Gazi Üniversitesi, yabancı öğrencilere burs imkanı sağlamamaktadır. Kabul edilen tüm öğrenciler, eğitim ücretini (katkı payı) ödemek zorundadır. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce lütfen " HARÇ ÜCRETLERİ MENÜSÜNDE "belirtilen katkı paylarını dikkatle inceleyiniz.
 

Kimler Başvurabilir?


Gazi Üniversitesi tarafından belirlenen ve aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlamış olanlar başvurabilir.


Adayların Türkiye Cumhuriyeti (Kuzey Kıbrıs Kampusu için TC veya KKTC) makamlarınca lise seviyesinde denkliği onaylanmış bir okulun son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları gerekmektedir.

Adaylardan;

1.    Yabancı uyruklu olanların,

2.    Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3.    Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4.    TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5.    KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların

başvuruları kabul edilir.

Kimler Başvuramaz?
Adaylardan;

1.    TC uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

2.    KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3.    Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların (doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),    

4.    Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5.    TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

başvuruları kabul edilmez.