AKADEMİK TAKVİM (Yıllık sistem uygulayan birimler hariç)

 

2006-2007 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi (Yıllık sistem uygulayan birimler  hariç)

 

1. DÖNEM

05 - 16 Haziran 2006

Çift Anadal – Yandal Programı Başvuruları (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı)

17- 28 Temmuz  2006

Lisans programları için yatay geçiş başvuruları (Kontenjan açıldığı takdirde)

25 Ağustos 2006

Yatay geçiş ve Çift Anadal – Yandal Programı başvuru sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları  + internet)

04- 11 Eylül 2006

ÖSS , YÖS,TCS  ve YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belirlendiğinden kayıtlardaki değişiklikler ayrıca bildirilecektir.)

28 Ağustos 2006

2005 Yaz okuluna ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün

06-11 Eylül 2006

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

12 Eylül 2006 (10:00)

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce yeterlik )   (Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık,Teknik Eğitim, Gazi Eğitim ve İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, yatay geçiş veya dikey geçiş ile ilgili birimlere  yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)

12-15 Eylül 2006

Danışman Onayları.

18 Eylül 2006

Derslerin Başlaması.

19-20 Eylül 2006

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilgili birimlerce Üniversite ve bölümlerinin tanıtım programı

22 Eylül 2006

Ders Ekleme- Bırakma, Mazeretli Geç Kayıtlar. (Danışmanlar nezaretinde yapılacaktır.)

22 Eylül 2006 (14.00)

Temel BİLGİSAYAR Kullanımı dersi (ENF-101) Muafiyet Sınavı

22 Eylül 2006 (10.00)

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları

25 Eylül 2006 (14:00)

TCS veya YÖS ile yerleştirilen öğrencilerin  TÜRKÇE Yeterlik Sınavı   

29 Eylül 2006

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

13 Ekim 2006

Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının ÖİDB’ye gönderilmesi için son gün ( Merkezi sisteme dahil öğrenciler)

29 Ekim 2006

Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

23-24-25 Ekim 2006

Ramazan Bayramı (Arife 22 Ekim  Pazar)

10 Kasım 2006

Atatürk’ ün Ölüm Yıldönümü (Cuma)

21 Kasım 2006

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

22 Aralık 2006

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen(azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

29 Aralık 2006

Derslerin Tamamlanması

01 Ocak 2007

Yeni Yıl Başlangıcı Pazartesi

31 Aralık, 01,02,03 Ocak 2007

Kurban Bayramı (Arife 30 Aralık Cumartesi)

08-19 Ocak 2007

Yarıyıl sonu sınavları ( yönetmeliklerce tanınmış sınav hakları)

15-26 Ocak 2007

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

08 Ocak 2007-29 Ocak 2007

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet  üzerinden verilmesi  ve başarı  notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu  çizelgeler imzalanıp ÖİDB’ye gönderildiği zaman listeler kesinlik kazanacak olup; başarı notlarını öğrenciler internet üzerinden bu işlemler tamamlandıktan sonra  görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi

29 Ocak 2007

Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB’ye  teslim edilmesi veya merkezi sistem dışındaki Enstitü/Fakülte/Yüksekokullarca  tespit edilen birimlere teslim edilmesinin  son günü

2. DÖNEM VE YAZ OKULU

 

02 Şubat 2007

Güz dönemine  ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün.

07-09 Şubat 2007

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

12-14 Şubat 2007

Danışman Onayları.

12 Şubat 2007

Derslerin Başlaması

16 Şubat 2007

Ders Ekleme- Bırakma, Mazeretli Geç Kayıtlar. (Danışmanlar nezaretinde yapılacaktır.)

09 Mart 2007

Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının İlgili birimlerce ÖİDB’ye gönderilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil olan öğrenciler)

02 Mart 2007

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

23 Nisan 2007

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

09-11 Mayıs 2007

Bahar Şenlikleri

18 Mayıs 2007

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen(azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

19 Mayıs 2007

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

25 Mayıs 2007

Derslerin Tamamlanması

28 Mayıs - 08 Haziran 2007

Yarıyıl Sonu Sınavları (Yönetmenliklerce tanınmış sınav hakları)

15  Haziran 2007

Yaz Okulunda açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir).

28 Mayıs-18 Haziran 2007

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet  üzerinden verilmesi  ve başarı  notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu  çizelgeler imzalanıp ÖİDB’ye gönderildiği zaman listeler kesinlik kazanacak olup; başarı notlarını öğrenciler internet üzerinden bu işlemler tamamlandıktan sonra  görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi

13-22 Haziran 2007

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

18  Haziran 2007

Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB’ye  teslim edilmesi veya merkezi sistem dışındaki Fakülte/Yüksekokullarca  tespit edilen birimlere teslim edilmesinin  son günü

 

Yaz okulu

13-15 Haziran 2007

Yaz Okulu ön kayıtları

19-22 Haziran 2007

Yaz Okulu kesin kayıt ve danışman onayları

25 Haziran-10 Ağustos 2007

Yaz Okulu

13-17 Ağustos 2007

Yaz Okulu sonu sınavları

18 Temmuz 2007

Ders Alma Formlarının Ö.İ.D.B. gönderilmesi için son gün

24 Ağustos 2007

Yaz Okulu notlarının ilgili birimlere teslim edilmesi için son gün

30 Ağustos 2007

Zafer Bayramı (Perşembe)