AKADEMİK TAKVİM (Yıllık sistem uygulayan birimler hariç)

2007-2008 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi  (Yıllık sistem uygulayan birimler  hariç) 

1. DÖNEM

04 - 20 Haziran 2007

Çift Anadal – Yandal Programı Başvuruları (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı)

16- 27 Temmuz  2007

Lisans programları için yatay geçiş başvuruları (Kontenjan açıldığı takdirde)

27 Ağustos 2007

Yatay geçiş ve Çift Anadal – Yandal Programı başvuru sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları  + internet)

28 Ağustos 2007

2006-2007  Yaz okuluna ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün

03- 10 Eylül 2007

ÖSS , YÖS,TCS  ve YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belirlendiğinden kayıtlardaki değişiklikler ayrıca bildirilecektir.)

06-11 Eylül 2007

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

11  Eylül 2007 (10:00)

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce yeterlik )   (Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Teknik Eğitim,  Gazi Eğitim, İletişim ve Ticaret Turizm  Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, yatay geçiş veya dikey geçiş ile ilgili birimlere  yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)

12-14 Eylül 2007

Danışman Onayları.

13-14 Eylül 2007

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilgili birimlerce Üniversite ve bölümlerinin tanıtım programı

17  Eylül 2007

Derslerin Başlaması.

20 Eylül 2007 (14.00)

Temel BİLGİSAYAR Kullanımı dersi (ENF-101) Muafiyet Sınavı

20 Eylül 2007 (10.00)

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları

21 Eylül 2007

Ders Ekleme- Bırakma, Mazeretli Geç Kayıtlar. (Danışmanlar nezaretinde yapılacaktır.)

24 Eylül 2007 (14:00)

TCS veya YÖS ile yerleştirilen öğrencilerin  TÜRKÇE Yeterlik Sınavı   

01 Ekim 2007

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

12-13-14 Ekim 2007

Ramazan Bayramı (Arife 11 Ekim  Perşembe)

15 Ekim 2007

Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının ÖİDB’ye gönderilmesi için son gün ( Merkezi sisteme dahil öğrenciler)

29 Ekim 2007

Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

10 Kasım 2007

Atatürk’ ün Ölüm Yıldönümü (Cumartesi)

23 Kasım 2007

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

20-21-22-23 Aralık 2007

Kurban Bayramı (Arife 19 Aralık Çarşamba)

28 Aralık 2007

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen(azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

31 Aralık 2007

Derslerin Tamamlanması

01 Ocak 2008

Yeni Yıl Başlangıcı  (Salı)

07-18 Ocak 2008

Yarıyıl sonu sınavları ( yönetmeliklerce tanınmış sınav hakları)

07 – 28 Ocak 2008

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet  üzerinden verilmesi  ve başarı  notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu  çizelgeler imzalanıp ÖİDB’ye gönderildiği zaman listeler kesinlik kazanacak olup; başarı notlarını öğrenciler internet üzerinden bu işlemler tamamlandıktan sonra  görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi

21 Ocak-1 Şubat 2008

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

28 Ocak 2008

Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB’ye  teslim edilmesi veya merkezi sistem dışındaki Enstitü/Fakülte/Yüksekokullarca  tespit edilen birimlere teslim edilmesinin  son günü

2. DÖNEM VE YAZ OKULU

 

04 Şubat 2008

Güz dönemine  ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün.

05-06 Şubat 2008

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

07-08 Şubat 2008

Danışman Onayları.

11 Şubat 2008

Derslerin Başlaması 

15 Şubat 2008

Ders Ekleme- Bırakma, Mazeretli Geç Kayıtlar. (Danışmanlar nezaretinde yapılacaktır.)

03 Mart 2008

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

10 Mart 2008

Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının İlgili birimlerce ÖİDB’ye gönderilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil olan öğrenciler)

23 Nisan 2008

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Çarşamba)

12-14 Mayıs 2008

Bahar Şenlikleri

16 Mayıs 2008

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen(azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

19 Mayıs 2008

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Pazartesi)

23 Mayıs 2008

Derslerin Tamamlanması

26 Mayıs – 06 Haziran 2008

Yarıyıl Sonu Sınavları (Yönetmenliklerce tanınmış sınav hakları)

26 Mayıs-16 Haziran 2008

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet  üzerinden verilmesi  ve başarı  notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu  çizelgeler imzalanıp ÖİDB’ye gönderildiği zaman listeler kesinlik kazanacak olup; başarı notlarını öğrenciler internet üzerinden bu işlemler tamamlandıktan sonra  görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi

09-20 Haziran 2008

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

13  Haziran 2008

Yaz Okulunda açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir).

17  Haziran 2008

Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB’ye  teslim edilmesi veya merkezi sistem dışındaki Fakülte/Yüksekokullarca  tespit edilen birimlere teslim edilmesinin  son günü

14 Temmuz 2008

Güz döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

 

Yaz okulu

12-16  Haziran 2008

Yaz Okulu ön kayıtları

18-20 Haziran 2008

Yaz Okulu kesin kayıt ve danışman onayları

23 Haziran-08 Ağustos 2008

Yaz Okulu

18 Temmuz 2008

Ders Alma Formlarının Ö.İ.D.B. gönderilmesi için son gün

11-15 Ağustos 2008

Yaz Okulu sonu sınavları

25 Ağustos 2008

Yaz Okulu notlarının ilgili birimlere teslim edilmesi için son gün

30 Ağustos 2008

Zafer Bayramı (Cumartesi)