AF KANUNU DUYURUSU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular
18 Haziran 2018 10:04

7143 sayılı Af Kanunu Duyurusu

 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7143 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 78 inci Madde hükümlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen uygulama esasları çerçevesinde, Üniversitemiz Senatomuzca belirlenecek esaslar bu sayfadan duyurulacaktır.