7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Başvurular - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

 

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AFTAN

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

7143 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. Maddesinden yararlanarak “ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler” hükmüne istinaden Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen başvuru ve değerlendirme takvimine göre Üniversitemize yatay geçiş yapabilirler.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir.

1. Öğrenci belgesi,

2. Transkript (not dökümü) belgesi  (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge),

3. Öğrencinin üniversitesine kayıt hakkı kazandığı sınav sonuç belgesi (Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt yaptırdığı zaman vermiş olduğu ÖSYS, ÜSS, ÜYS, DGS vb. ÖSYM Sonuç Belgesi. İbraz edilecek belgenin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunmalıdır.),

4. Başvuru formu  (Form için tıklayınız.)

5. Öğrencinin geldiği programın eğitim diline ilişkin belge (Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitimi veren programlara yapılan başvurular için),

6. Onaylı ders içerikleri,

7. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Normal Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge,

8. İlgili kayıt üzerinden daha önce akademik ortalama ya da Ek Madde 1 (ÖSYM Taban Puanı) ile yatay geçiş yapılmadığını gösteren belge,

9. Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

10. İkametgâh belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

11. Askerlik durum belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-Devlet üzerinden alınabilir.)

12. Disiplin durum belgesi

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.

  • Başvurular tüm belgelerle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME

İlgili hükme istinaden Üniversitemize yatay geçiş yapma talebinde bulunan öğrenciler 12 Kasım 2018 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz Senato kararı alınmasını müteakip Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir.

 

Değerlendirme

1.   Her bir diploma programı yatay geçiş kontenjanı 2 olarak belirlenmiştir.

2.  7143 sayılı Af Kanunu Uygulama İlkelerinde belirtilen yatay geçiş şartlarını sağlayan adayların değerlendirme işlemleri Gazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılacaktır.  

3. Değerlendirme işlemlerinde AGNO’su (Akademik Genel Not Ortolaması) olmayan adayların AGNO’su 1 olarak kabul edilecektir.