Duyurular

 

 

 

 

Başvuru Tarihleri:       01-15 Ağustos 2019                            

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek Madde-1 hükmü uyarınca ve 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

MEVZUAT

* Ek Madde 1 Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ!  

* Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin ilgili maddesi;

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

MADDE 8- (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçiş usul ve esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.

(2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya o yıldaki yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(3)   Başvurular değerlendirilirken programlar göz önüne alınarak merkezi yerleştirme puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralama yapılır. En yüksek puana sahip olan öğrenciden başlamak üzere kontenjan dâhilinde kabul işlemleri yapılır.

ÖSYM Taban Puanları için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ!

 

BAŞVURULAR

 • Başvuru için istenen belgelerin, 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine  şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek-1 Madde) ile Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için TIKLAYINIZ!

 

GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ!
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Belgesi (Üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’nun bulunması gerekmektedir.)
 4. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi (Üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’nun bulunması gerekmektedir.)
 5. Öğrenci Belgesi (Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okuldan veya e- devlet üzerinden alacağı öğrenci belgesi)
 6. Daha önce Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapılmadığına dair belge (Başvuru sırasında yapılacak kontrolde YÖKSİS Bilgi Sisteminde öğrencinin kaydına dair açıklayıcı bilgiye ulaşılamadığı takdirde istenecektir.)
 7. Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript) (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için)
 8. Onaylı Ders İçerikleri (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için)

 

NOT:

* Başvurular tüm belgelerle, ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

* Başvuru belgeleri, ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine ikişer nüsha olarak teslim edilecektir. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.

* Üniversitemizde İkinci Öğretim programları kapatılmış olup Normal Örgün Öğretim verilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME:

Başvuru belgeleri, mevzuatta belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin ön değerlendirme yapılarak kabul edilir.

Başvuru koşullarını sağladığı tespit edilen adayların belgeleri intibak ve muafiyet değerlendirmesi için ilgili birimlere gönderilir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda herhangi bir programa kabul edilen adayların listesi 

http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr/  veya  http://ogris.gazi.edu.tr/  web adresinden duyurulur.

Değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz. 

 

İNGİLİZCE YETERLİLİK:

Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesinin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

* Hazırlık sınıfı bulunan programlar için TIKLAYINIZ! 

* Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavları ve İstenen Puanlar için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ! 

 

HAZIRLIK SINAV YERİ ve TARİHLERİ

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Tarihleri:

1.  Oturum: 02 Eylül 2019 Saat: 10.00

2.  Oturum: 04 Eylül 2019 Saat: 10.00

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

Gölbaşı/ANKARA

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA ÜNİVERSİTEMİZDEN FARKLI ÜNİVERSİTELERE YATAY GEÇİŞ YAPAN VE GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

 • Üniversitemizde eğitim görmekte iken başka bir yükseköğretim kurumuna Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmış olan öğrenciler, Üniversitemizdeki programlarına geri dönebilirler. Geri dönmek isteyen öğrenciler, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

GEREKLİ BELGELER:

 1. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundan alınacak Öğrenci Durum Belgesi
 2. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresini kapsayan Not Döküm Belgesi (Transkript)
 3. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresince alınan dersleri kapsayan onaylı ders içerikleri

 

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencinin önceki kurumunda harcamış olduğu eğitim-öğretim süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil değildir. 

 

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Öğrenci, eğitim-öğretim süresi dolduğu takdirde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

 İLETİŞİM:

İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimleri

Gazi Üniversitesi Akademik Birimlerinin iletişim numaraları ve adresleri için TIKLAYINIZ!