2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI TEMEL KILAVUZU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

İÇİNDEKİLER

 

BAŞVURULAR

Ön (Online) Online Kayıtlar

Ön Kayıt Kesinleştirme

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILACAĞI FAKÜLTE ADRESLERİ

ENGELLİ ADAYLAR

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

SINAVLAR

YERLEŞTİRME

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE KAYITLAR

İTİRAZLAR

 

TABLO 1-Kontenjanlar

TABLO 2-Başvuru İçin Herhangi Bir YGS Puan Türünde Gerekli En Az YGS Puanları

TABLO 3-Ön Kayıt Kesinleştirme İçin Gerekli Belgeler

TABLO 4-Sınav Tarih, Saat ve Yerleri

TABLO 5-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tercihleri

 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar, 2017 ÖSYS Kılavuzu - Tablo 5'te yer almakta olup bu tablodaki Gazi Üniversitesi yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları ve değerlendirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

 

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

 

 

KONTENJANLAR

Tablo 1

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ*

Bölüm

Program

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu

Toplam

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik

50

 

4

54

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş

70

4

74

* Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ*

Bölüm

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu

Toplam

Heykel

10

5

15

Resim

15

5

20

* Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir.

 

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ*

Bölüm

Öğrenci Sayısı

K.K.T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Toplam

El Sanatları

24

1

4

29

Geleneksel Türk Sanatları

24

-

4

28

Görsel Sanatlar

24

-

4

28

Grafik Tasarımı

24

-

4

28

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

24

-

4

28

Moda Tasarımı

28

1

4

33

Tekstil Tasarımı

24

-

4

28

* Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ*

Bölüm

Erkek

Kadın

Milli**

Yabancı Uyruklu

Milli Engelli***

Toplam

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

30

20

15 Olimpik

5 Olimpik Olmayan

4

---

74

Antrenörlük Eğitimi

40

20

15 Olimpik

5 Olimpik Olmayan

10

1 Erkek

1 Kadın

92

* Spor Bilimleri Fakültesi bölümleri için Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların Tablo 5’i dikkatli bir şekilde incelemeleri ve tercih yaparken tablonun altında yer alan açıklamalara riayet etmeleri gerekmektedir. 

** İlgili kitapçık sonunda yer alan olimpik ve olimpik olmayan branşları inceleyiniz.

*** Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinin 100,00000 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

Bölüm

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu

Toplam

Çalgı Eğitimi

10

5

14

Ses Eğitimi

20

4

24

Müzikoloji

10

4

14

 

 

BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR YGS PUAN TÜRÜNDE GEREKLİ EN AZ YGS PUANLARI

Tablo 2

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Program

YGS Puanı

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik

250,00000

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş

250,00000

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bölüm

YGS Puanı

Heykel

250,00000

Resim

250,00000

 

 

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ

Bölüm

YGS Puanı

El Sanatları

250,00000

Geleneksel Türk Sanatları

250,00000

Görsel Sanatlar

250,00000

Grafik Tasarımı

250,00000

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

250,00000

Moda Tasarımı

250,00000

Tekstil Tasarımı

250,00000

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Erkek

Kadın

Olimpik Milli Sporcular

Olimpik Olmayan Milli Sporcular

Engelli Milli Sporcular*

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

285,00000

185,00000

200,00000

-

Antrenörlük Eğitimi

250,00000

185,00000

200,00000

100,00000

*Bedensel engelli adayların son bir yıl içerisinde aldıkları bedensel engellilik raporunu teslim etmeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinin 100,00000 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

Bölüm

YGS Puanı

Çalgı Eğitimi

200,00000

Ses Eğitimi

200,00000

Müzikoloji

200,00000

 

 

BAŞVURULAR

Ön (Online) Kayıtlar:  Özel Yetenek Sınavı’na giriş koşullarını taşıyan adaylar 5-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden ön kayıtlarını yapacaklardır. İnternet başvurusu sırasında adaylara ait bilgiler ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir.

 

Ön Kayıt Kesinleştirme: İnternet üzerinden ön kaydını yapan aday, ilgili birime bizzat giderek (Birim adresleri için tıklayınız!) aşağıda sayılan belgelerle ön kayıt kesinleştirme işlemini yaptıracaktır. Ön kayıt kesinleştirme işlemi için süre (8-9 Temmuz 2017 tarihleri hariç olmak üzere) 5 Temmuz 2017 günü başlayacak, 11 Temmuz 2017 günü saat 17:30’da sona erecektir. Eksik belgeyle, posta yoluyla ve süre bittikten sonra ön kayıt kesinleştirme işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden ön kaydını yapmış olsa bile, ilgili birimde ön kayıt kesinleştirip onay vermeyen ve Onaylanmış Başvuru Formu’nu almayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Onaylanmış Başvuru Formu, adayların sınav süresince yanlarında bulundurmaları gereken bir belgedir.

 

 

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tablo 3

1- Adayın 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi örneği

2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet fotoğraf

3- T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanının önlü arkalı bir adet fotokopisi, (Nüfus Cüzdanı aslı kesin kayıt sırasında ibraz edilecektir.)*

4- Diploma fotokopisi (Diploma aslı kayıt sırasında ibraz edilecektir.)* 

5-Spor Bilimler Fakültesi için müracaat edecek adayların sağlık kurumlarından (devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve sağlık ocakları) alacakları "Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ibaresi bulunan sağlık raporu. Bu ibare bulunmayan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.

6-Milli sporcular için, Milli Sporcu Belgesi (GSGM Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC uyruklu adayların Milli Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.) .Bu belge Ön Kayıt Kesinleştirme işlemi sırasında ilgili birim görevlisine teslim edilecektir.

 

*3. ve 4. maddelerde asıllarının ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Nüfus Cüzdanı ve Diploma) belgelerden herhangi birinin, fotokopisi ile asıllarının birbirine uymaması halinde, bu belge sahibinin kaydı, sınavı kazanmış olsa dahi yapılmayacak ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Önemli Not:

1-Adaylar ön kayıt ve ön kayıt kesinleştirme işlemlerini 5-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

2-Adaylar ön kayıt kesinleştirme işlemi için şahsen müracaat edeceklerdir. Vekâletname ile kayıt yapılmayacaktır.

 

ÖN KAYIT KESİNLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILACAĞI FAKÜLTE ADRESLERİ

Gazi Eğitim Fakültesi: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 06500 Beşevler / Ankara

Güzel Sanatlar Fakültesi: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Gölbaşı Yerleşkesi, TR-06830 Gölbaşı / Ankara 

Sanat ve Tasarım Fakültesi: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gölbaşı Yerleşkesi, TR-06830  Gölbaşı / Ankara

Spor Bilimleri Fakültesi: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Mahallesi, Abant Sokak, No:12 06330 Yenimahalle / Ankara

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Merkez Kampüsü (Araştırma Merkezleri Binası) 06500 Teknikokullar Yenimahalle / Ankara

 

ENGELLİ ADAYLAR

Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kaydı, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan yani ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek yapılır.

Engelli adayların hangi birimlere müracaat edebilecekleri ve sınav süreçleriyle ilgili bilgiler kılavuzlarda yer alacaktır.

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru ve ön kayıt sırasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları öğrenebilecektir.

 

SINAVLAR

Adayların sınav bilgileri gazi.edu.tr ağ adresinden 14 Temmuz 2017 günü saat 19:00 itibariyle yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

 

 

SINAV TARİH, SAAT ve YERLERİ

Tablo 4

Fakülte Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınav Yeri*

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

17 Temmuz 2017

09:00

Merkez Kampüsü

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

17 Temmuz 2017

09:00

Merkez Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

18 Temmuz 2017

09:00

Merkez Kampüsü

Güzel Sanatlar Fakültesi

18 Temmuz 2017

10:00

Gölbaşı Kampüsü

Sanat ve Tasarım Fakültesi

19 Temmuz 2017

10:00

Gölbaşı Kampüsü

*Sınav yerleri için ilgili birimlerin kılavuzlarına bakınız.

 

 

-Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

-Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

-Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Spor Branşları Kılavuzu için tıklayınız!

-Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

 

Adaylar sınavın tüm aşamalarına girmek ve sınav süresince Onaylanmış Başvuru Formu ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Nüfus cüzdanı ve süresi bulunan pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Yanında cep telefonu bulunan adaylar da sınava kesinlikle alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ve YERLEŞTİRME

Değerlendirme

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara yerleştirmeye esas olan puanın Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

       a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

       b) Ortaöğretim Başarı Puanı

       c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

 

Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

       a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)

        YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )

       b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

       YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P )

 

2016-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. 2016-ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.  

 

Yerleştirme

Spor Bilimleri Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı hariç olmak üzere, adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan en düşüğe doğru doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek olan sonuçlar internetten ilan edilir.

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ve KAYITLAR

Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt hakkı kazanan adayların isimleri, kayıt tarihleri ve kayda ilişkin tüm süreçler www.gazi.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.

 

Başarılı olan fakat süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, belirlenmiş esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir.

 

İTİRAZLAR

Sınavla ilgili her türlü itiraz, sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde TR200001200129400006100001 hesabına 20 TL yatırıldığını gösteren banka dekontuyla birlikte sınavına girilen ilgili fakülteye yazılı olarak yapılacaktır. Dekontun üzerinde ad-soyad bilgileri yanında ‘Gazi Üniversitesi Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü’ ve ‘Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti’ ifadeleri yer almalıdır.


Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu Kılavuzda yer almakla birlikte, Kılavuz’un içeriğinde bir değişiklik olması halinde güncellenmiş Kılavuz, sınav öncesi ağ adresinden yayınlanacağı için kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Üniversitemizin internet sayfalarını takipte kalmanız ve gerekli durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılacağından kayıt sırasında belirttiğiniz mobil telefonu ulaşılır durumda tutmanız menfaatinize olacaktır.

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI TERCİHLERİ

Tablo 5
 

SPOR BRANŞLARI

 

1) NORMAL ADAYLAR*

2) MİLLİ ADAYLAR

A) OLİMPİK MİLLİ**

B) OLİMPİK OLMAYAN MİLLİ***

C)MİLLİ ENGELLİ****

 

ATLETİZM

 

ATLETİZM

OLİMPİK OLMAYAN SPOR BRANŞLARI

MİLLİ ENGELLİLER

BADMİNTON

BADMİNTON

 

 

BASKETBOL

BASKETBOL

 

 

CİMNASTİK

CİMNASTİK

 

 

FUTBOL

FUTBOL

 

 

GÜREŞ

GÜREŞ

 

 

HALK OYUNLARI

HALK OYUNLARI

 

 

HENTBOL

HENTBOL

 

 

JUDO

JUDO

 

 

MASA TENİSİ

MASA TENİSİ

 

 

TEAKWANDO

TEAKWANDO

 

 

TENİS

TENİS

 

 

VOLEYBOL

VOLEYBOL

 

 

YÜZME

YÜZME

 

 

 

 

DİĞER OLİMPİK SPOR BRANŞLARI

 

 

 

*  Milli olmayan Normal Adaylar branş tercihlerini 14 spor branşı içerisinden yapacaklardır.

** Olimpik Milli Adaylar, açılmış 14 spor branşı içerisinde kendi milli oldukları spor branşı yok ise “Diğer Olimpik Spor Branşları” tercihini yapacaklardır. (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Liste 1’i inceleyiniz!)

***  Olimpik Olmayan Milli Adaylar sadece “Olimpik Olmayan Spor Branşları” tercihini yapacaklardır. (Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Liste 2’yi inceleyiniz!)

****  Engelli Milli adaylar hangi spor branşında milli olursa olsun sadece milli engelliler tercihini yapacaklardır.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar örneklerle açıklanacak olursa;

Örnek 1-YGS puanlarının herhangi biri 285,00000 ve üzeri milli olmayan normal adaylar;  iki farklı bölümü (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü) tercih edebilirler.  YGS puanı 250,00000-284,99999 aralığında olan adaylar sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümümü tercih edeceklerdir. Bölüm tercihi yapıldıktan sonra açılmış olan 14 farklı spor branşından birinin branş sınavı tercihi olarak seçilmesi gerekmektedir.

Örnek 2-Olimpik mili sporcular; YGS puan türlerinden herhangi biri 185,00000 ve üzerinde ise her iki bölümü de (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü) tercih edebilirler. Bölüm tercihi yapıldıktan sonra kendi milli olduğu spor branşı, açılmış spor branşları içerisinde değil ise “Diğer Olimpik Spor Branşları” seçeneğini tercih edeceklerdir.

Örnek 3-Olimpik olmayan milli sporcular; YGS puan türlerinden herhangi biri 200,00000 ve üzerinde ise her iki bölümü de (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümünü)  tercih edebilirler. Bölüm tercihi yapıldıktan sonra spor branşı için sadece “Olimpik Olmayan Spor Branşları” seçeneğini tercih edeceklerdir.

Örnek 4-Engelli milli sporcular; YGS puan türlerinden herhangi biri 100,00000 ve üzeri ise sadece Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edeceklerdir. Spor branşı olarak da sadece “Milli Engelliler” tercihini yapabileceklerdir.

 

NOT: Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ile Ortaöğretim Alan Bilgileri ÖSYM tarafından henüz yayınlanmamıştır. Bu nedenle, sınav bilgilerinizin yayınlanacağı 14 Temmuz 2017 tarihinde www.gazi.edu.tr ağ adresinden Ortaöğretim Başarı Puanınızı ve Ortaöğretim Alan Bilginizi kontrol ediniz!