2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU

 

MEVZUAT

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

3-4 Temmuz 2017

Yaz okulu ön kayıtları (SADECE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

6-7 Temmuz 2017

Yaz okulu Öğrenim Ücretlerinin ödenmesi

Kesin kayıt ve danışman onayları

10-11 Temmuz 2017

Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup Gazi Üniversitesi Yaz Okulunda ders alacak öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri ve ders seçimi

10 Temmuz - 18 Ağustos 2017

Yaz okulu

21 - 25 Ağustos 2017

Yaz okulu sonu sınavları

6 Eylül 2017

Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün.

 

KAYIT ÜCRETİ

Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU

Fakülteler

1 Saatlik Azami Ders Ücreti

1 Saatlik Birim Ders Ücreti

Yabancı Uyruklu
Öğrenciler (1 Saatlik Birim Ders Ücreti)

Özel Öğrenciler
(Diğer Üniversite Öğrencileri)
(1 Saatlik Birim Ders Ücreti)

Eczacılık Fakültesi

2.96 ₺

41.44 ₺

124.32 ₺

207.20 ₺

Edebiyat Fakültesi

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Fen Fakültesi

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Gazi Eğitim Fakültesi

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Güzel Sanatlar Fakültesi

1.84 ₺

25.76 ₺

77.28 ₺

128.80 ₺

Hukuk Fakültesi

1.81 ₺

25.34 ₺

76.02 ₺

126.70 ₺

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1.81 ₺

25.34 ₺

76.02 ₺

126.70 ₺

İletişim Fakültesi

1.61 ₺

22.54 ₺

67.62 ₺

112.70 ₺

Mimarlık Fakültesi

2.38 ₺

33.32 ₺

99.96 ₺

166.60 ₺

Mühendislik Fakültesi

2.38 ₺

33.32 ₺

99.96 ₺

166.60 ₺

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi
(Fen Programları)

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat Programları)

1.61 ₺

22.54 ₺

67.62 ₺

112.70 ₺

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Sanat ve Tasarım Fakültesi

1.84 ₺

25.76 ₺

77.28 ₺

128.80 ₺

Spor Bilimleri Fakültesi

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Teknoloji Fakültesi

2.38 ₺

33.32 ₺

99.96 ₺

166.60 ₺

Turizm Fakültesi

1.69 ₺

23.66 ₺

70.98 ₺

118.30 ₺

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

3.66 ₺

51.24 ₺

153.72 ₺

256.20 ₺

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

1.19 ₺

16.66 ₺

49.98 ₺

83.30 ₺

Tapu Kadastro Yüksekokulu

1.19 ₺

16.66 ₺

49.98 ₺

83.30 ₺

Adalet Meslek Yüksekokulu

1.32 ₺

18.48 ₺

55.44 ₺

92.40 ₺

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

1.32 ₺

18.48 ₺

55.44 ₺

92.40 ₺

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1.32 ₺

18.48 ₺

55.44 ₺

92.40 ₺

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

1.32 ₺

18.48 ₺

55.44 ₺

92.40 ₺

TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu

1.32 ₺

18.48 ₺

55.44 ₺

92.40 ₺

NOT: Tabloda 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin öğretim durumlarına göre hesaplanmış hali verilmektedir.

(*) Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Türkiye Burslusu olan ve bursluluk statüsü devam eden öğrenciler 1 (bir) dersi ücretsiz alabilecektir.

(*) Yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda ilan edilen 1 saatlik birim ders ücretlerinin 3 katını ödeyeceklerdir.

(*) Özel öğrenciler Gazi Üniversitesinin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde Yaz Okulu kapsamında Gazi Üniversitesi fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında ders alan başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerdir.

(*) Özel öğrenci statüsünde ders alacak diğer üniversite öğrencileri yukarıda ilan edilen 1 saatlik birim ders ücretlerinin 5 katını ödeyeceklerdir.

(*) Şehit veya gazi çocuğu olan veya kendisi gazi olan Üniversitemiz öğrencileri belgelendirmeleri kaydıyla ücret ödemeyeceklerdir.

(*) 667 Sayılı KHK ile Üniversitemize yerleşen veya 667 Sayılı KHK kapsamında özel öğrenci olarak Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler zaman kaybı olmaması açısından Yaz Okuluna kayıt olabilecekler ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek ücreti ödeyeceklerdir. Ücret listeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderildikten sonra ilan edilecektir.

(*) Yabancı dille eğitim yapan fakülte öğrencileri 1 saatlik birim ders ücretinin 2 katını ödeyeceklerdir.

 

İkinci öğretim öğrencileri, tabloda belirtilen birinci öğretim ücretini ödeyerek eşdeğerliği ilgili akademik birim kurullarınca tespit edilen dersleri yaz okulunda alabilirler.

Yaz okulu öğrenim ücreti, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ile öğrenci numarası belirtilerek HALKBANK’a yatırılacaktır. Öğrenciler, bankadan İKİ NÜSHA dekont almalı ve gerektiği takdirde ibraz etmek üzere saklamalıdır. Yaz okulu ücret iadesi gereken durumlarda dekont ibraz edemeyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
 

DERSLERİN AÇILMASI

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı on ikinin (12) altında olamaz. On ikiden az öğrencinin kayıt olduğu dersler kapatılır. Bu nedenle, kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bu koşulu sağlamayan dersler kapatılacaktır. Kapatılan derslerdeki öğrenciler, sistem üzerinden açık bulunan diğer derslere kaydolabilecektir.

Açılan dersler, 09/06/2017 tarihinde ilgili akademik birimlerin ağ adreslerinden ilan edilecektir.

 

DERS ALMA

 1. Öğrenciler, yaz okulunda Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında toplam en fazla on iki (12) yerel kredilik ders alabilirler.
 2. Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (DC, DD, FD, FF, K), kredisi yetmediğinden daha önce alamadığı veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri almak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir.
 3. Genel ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrenci, yaz okulunda üst yarıyıllara ait ders alabilir.
 4. Öğrenci; daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz.
 5. Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.
 6. Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile akademik takvimde belirtilen yaz okulu derslerinin başlangıç ve yaz okulu sonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla yaz okulundan ders alabilirler.

DANIŞMAN ONAYLARI

 1. Öğrencilerin derslere kaydolmadan önce, alacakları derslerle ilgili danışmanlarıyla görüşmeleri önerilir.
 2. Öğrenci kayıt işlemini tamamladıktan sonra danışmanıyla bir araya gelir ve onay işlemini birlikte gerçekleştirir.
 3. Danışman onayı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

 

YAZ OKULUNDA DERS ALAMAYACAKLAR

 1. Yabancı dil hazırlık programına dâhil olan öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.
 2. Lisans programlarına M.T.O.K. kontenjanından yerleşen ve bir yıllık matematik ve fen derslerinden oluşan bilimsel hazırlık sınıfı programına tâbi olan öğrenciler, bilimsel hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim-öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.
 3. Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenciler, yaz okulundan ders alamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA DERS ALMA

Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, 10-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretini, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek HALKBANK’a yatıracak ve akabinde ders seçimi yapabilecektir.

Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler, 10-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek yaz okuluna kaydolabilecektir:

 1. https://onkayit.gazi.edu.tr/ogrenci_yazokulu/ adresinden alınmak istenen ders(ler)in seçilmesi,
 2. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretinin, HALKBANK’a “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek yatırılması,
 3. Ders seçme ve para ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin, yeniden https://onkayit.gazi.edu.tr/ogrenci_yazokulu/ adresinden ders kayıt onayı vermesi.

 

DERSLERE DEVAM

Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

BAŞARI NOTU

Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. Yaz okulunda DC ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.

 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN AÇMIŞ OLDUĞU YAZ OKULUNDAN DERS ALMA

 1. Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Gazi Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda; öğrenci, Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 13. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan yararlanabilir.
 2. Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci bölümdeki esasları sağlayan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan aşağıdaki koşulları da sağlamak kaydıyla ders alabilir.
 3. Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda en fazla on iki (12) yerel kredilik ders alabilir.
 4. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için yaz öğretiminin verildiği yükseköğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. ÖSYS ek yerleştirme puanları dikkate alınmayacaktır.

Örneğin; Üniversitemiz Makine Mühendisliği programına 2015 yılında MF-4 puan türünden 396,13356 puan alarak kaydolmuş bir öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin açmış olduğu yaz okulunda ders almak istesin. Ancak öğrencinin almak istediği ders, aynı yıl MF-4 puan türünden 468,13446 taban puanla öğrenci alan ODTÜ Makine Mühendisliği programında değil; yine MF-4 puan türünden 386,30996 taban puanla öğrenci alan Çevre Mühendisliği programında açılmış olsun. Bu durumda, öğrencinin kayıtlı olduğu program açısından bakıldığında taban puan şartı sağlanmakla beraber, dersin açıldığı programın taban puanının Üniversitemiz Makine Mühendisliği programının taban puanından düşük olması nedeniyle öğrencinin, ODTÜ Çevre Mühendisliği programının yaz okulundan ders alması mümkün değildir.

 

 1. Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği, yerel kredi ve AKTS bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca, Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci ve üçüncü bölümündeki esaslar çerçevesinde, uygun görülmesi hâlinde öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
 2. Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili akademik birimin kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.
 3. Öğrenci yaz okulunda, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuvar, kazı bitirme projesi, staj ve benzeri hariç, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, aldığı hâlde sınavına girme hakkı elde edemediği ya da başarısız olduğu dersleri alabilir.
 4. Ön lisans programı öğrencileri hariç, alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri, ilgili akademik birimin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alabilirler. Öğrenci bu talebini; yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği, yerel kredi ve AKTS bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
 5. Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun bir dersi, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almakta olan bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu takdirde, Üniversite akademik takviminde belirtilen tek ders sınavına girebilir.
 6. Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu sonunda, almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini (transkript) dilekçesiyle birlikte güz yarıyılı ders başlama tarihinden en az on beş (15) gün önce Bölüm Başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrencinin ibraz ettiği not dökümündeki notlar, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikle öğrencinin not belgesine işlenmek üzere, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
 7. Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.

 

SORULAR VE CEVAPLAR

 

 1. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kaç öğrenci kayıt olmalıdır?

            Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse en az on iki (12) öğrenci kaydolmalıdır.

 

 1. Yaz okulunda en fazla kaç ders alınabilir?

Öğrenciler, yaz okulunda Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında toplam en fazla on iki (12) yerel kredilik ders alabilirler.

 

 1. Yaz okulunda derslere ön kayıt yaptırmak zorunlu mu?

            Yaz okulunda alınacak derslere ön kayıt yaptırmak zorunludur. Ön kayıt yaptırmayan öğrenciler, yaz okulu ücretinin ödeyerek yaz okulu kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptıracaktır.

 

 1. Yaz okulu için belirlenen öğrenim ücreti ne zaman ödenecektir?

           Yaz okulu öğrenim ücreti kesin kayıt yapılmadan önce ödenecektir.

 

 1. Yaz okulu öğrenim ücreti nereye yatırılacaktır?

           Yaz okulu öğrenim ücreti, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ile öğrenci numarası belirtilerek HALKBANK’a yatırılacaktır. Öğrenciler, bankadan İKİ NÜSHA dekont almalı ve gerektiği takdirde ibraz etmek üzere saklamalıdır. Yaz okulu ücret iadesi gereken durumlarda dekont ibraz edemeyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

 

 1. Üniversitemizin farklı bir akademik biriminden ders alınabilir mi?

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik birimin, yaz okulunda kaydolmak istediği dersi açmaması hâlinde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin içerik, dil, ders saati, kredi ve AKTS açısından eşdeğerliğini;  öğrencinin kayıtlı olduğu birimin ilgili kurulu ile diğer birimin ilgili kurulunun kabul etmesi gerekmektedir.

 

 1. Yetenek sınavıyla öğrenci alan akademik birimlerde kayıtlı öğrenciler yaz okulunda ders alabilir mi?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan akademik birimlerin öğrencilerinin yaz okulunda ders alabilecekleri yükseköğretim kurumları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

 1. İkinci öğretim öğrencileri derslerini nereden seçeceklerdir?

Yaz okulunda dersler genellikle birinci öğretimde açılacaktır. İkinci öğretimde ders açılmamışsa, ikinci öğretim öğrencileri derslerini birinci öğretimden seçeceklerdir. Farklı bölümlerden eşdeğerlik sağlanan dersler için farklı programlardan ders seçilebilir.

 

 1. Farklı bir programdan alınacak dersler nasıl öğrenilebilir?

Farklı bölümlerden eşdeğerlik yapılan dersler ilgili akademik birimlerce ağ adresi üzerinden ilan edilecektir.

 

 1. Bir öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan ders alabilir mi?

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci ve üçüncü bölümlerindeki esasları sağlayan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulunda ders alabilir.

 

 1. 2015 ÖSYS’de MF-4 puan türünden 396,13356 puan alarak Makine Mühendisliğine kaydoldum. Alacağım ders ODTÜ Yaz Okulunda Makine Mühendisliğinde değil Çevre Mühendisliğinde açılmışsa o dersi alabilir miyim?

Hayır. Üniversitemiz Makine Mühendisliği programına 2015 yılı taban puanı 396,13356; ODTÜ Makine Mühendisliği taban puanı 468,13446; ODTÜ Çevre Mühendisliği programının taban puanı ise 386,30996’dır.  Bu durumda, kayıtlı olduğunuz program açısından bakıldığında ODTÜ Çevre Mühendisliği programının taban puanı Üniversitemiz Makine Mühendisliği programının taban puanından düşüktür. Bu nedenle, ODTÜ Çevre Mühendisliği programının yaz okulunda ders almanız mümkün değildir.

 

 1. Kayıtlı olunan akademik birim ve Üniversitenin diğer akademik birimlerinden toplam 12 yerel kredilik ders alan bir öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan ders alabilir mi?

Hayır. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 12 yerel kredilik ders alabilir.

 

 1. Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri Gazi Üniversitesi Yaz Okulunda ders alabilir mi?

           Evet. Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, 10-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretini, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek HALKBANK’a yatıracak ve akabinde ders seçimi yapabilecektir.

 

 1. Yaz okulunda İstatistik programında açılan “Matematik I” dersini almayı düşünüyorum. Ders, 3 saat ve 3 yerel kredidir. Ödeyeceğim yaz okulu öğrenim ücreti ne kadardır?

2016-2017 Öğrenim Ücreti Tablosu dikkate alınarak;

 

 • T.C. uyruklu Gazi Üniversitesi Öğrencisi için:
Yaz okulu öğrenim ücreti = (1 saatlik azami ders ücreti x (14 hafta))* Haftalık ders saati
  = (1,69 x 14) *3
70,98 = 23,66   *3

 

 • T.C. Uyruklu ve %100 İngilizce bir programda kayıtlı Gazi Üniversitesi Öğrencileri yukarıda hesaplanan tutarın 2 katını ödeyecektir (70,98*2=141,96)

 

 

 • Yabancı uyruklu Gazi Üniversitesi öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 3 katını ödeyecektir. (70,98*3=212,94)

 

 • Özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) yukarıda hesaplanan tutarın 5 katını ödeyecektir. (70,98*5=354,90)

 

 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 6 katını ödeyecektir. (70,98*6=425,88)

 

 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) ve yukarıda hesaplanan tutarın 10 katını ödeyecektir. (70,98*10=709,80)

 

 1. Yaz okulunda Uluslararası Ticaret programında açılan “İktisada Giriş I” dersini almayı düşünüyorum. Dersin 4 saat ve 3 yerel kredidir. Ödeyeceğim yaz okulu öğrenim ücreti ne kadardır?

2016-2017 Öğrenim Ücreti Tablosu dikkate alınarak;

 

 • T.C. uyruklu Gazi Üniversitesi Öğrencisi için:
Yaz okulu öğrenim ücreti = (1 saatlik azami ders ücreti x (14 hafta))* Haftalık ders saati
  = (1,81 x 14) *4
101,36 = 25,34   *4

 

 • T.C. Uyruklu ve %100 İngilizce bir programda kayıtlı Gazi Üniversitesi Öğrencileri yukarıda hesaplanan tutarın 2 katını ödeyecektir. (101,36*2=202,72)

 

 

 • Yabancı uyruklu Gazi Üniversitesi öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 3 katını ödeyecektir. (101,36*3=304,08)

 

 • Özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) yukarıda hesaplanan tutarın 5 katını ödeyecektir. (101,36*5=506,80)

 

 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 6 katını ödeyecektir. (101,36*6=608,16)

 

 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) ve yukarıda hesaplanan tutarın 10 katını ödeyecektir. (101,36*10=1013,60)

 

 1. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı programına kayıtlı bir öğrenciyim. Bu programın yaz okulunda açtığı bir dersi almak istiyorum. Ödeyeceğim yaz okulu ücretini hesaplarken “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Tablosu”nun dipnotunda yer alan “Yabancı dille eğitim yapan fakülte öğrencileri 1 saatlik birim ders ücretinin 2 katını ödeyeceklerdir.” ifadesi benim için geçerli midir?

Hayır. Gazi Üniversitesinde yabancı dille eğitim yapan programlar 2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Tercih Kılavuzunda belirtilmiştir. Kılavuza göre yabancı dille eğitim verilen programlarımız; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programları ile Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Michigan State Üniversitesi), Endüstri Mühendisliği (İngilizce), İnşaat Mühendisliği (İngilizce), İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi, Kimya Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce)’dir. Sadece bu programların yaz okulunda açmış olduğu dersleri alacak öğrenciler saatlik birim ders ücretinin 2 katını ödeyecektir.

 

 1. Yaz okuluna kaydolmak için okula gelmem gerekiyor mu?

Yaz okulu ön kayıtları, internet üzerinden yapılacaktır. Ancak danışman onayları sırasında öğrenci ve danışmanların bir araya gelerek bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 

 1. Yaz okulu ön kayıtlarında para yatıracak mıyım?

Hayır. Yaz okulu öğrenim ücretleri, kesin kayıt ve danışman onaylarının yapılacağı 6-7 Temmuz 2017 tarihinde yatırılacaktır.

 1. Türkiye Burslusu olarak Gazi Üniversitesinde eğitim görmekteyim. Yaz okulunda Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Türkiye Burslusu olan ve bursluluk statüsü devam eden öğrencilerin 1 (bir) dersi ücretsiz alabileceği bilgisini edindim. Bunun için nereye başvurmalıyım?

Türkiye Burslusu olan ve bursluluk statüsü devam eden öğrenciler ücretsiz 1 (bir) ders alabilmek için, 7 Temmuz 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığındaki akademik birim bankolarına dilekçeyle başvurmalıdır.

 1. Türkiye Burslusuyum ve yaz okulunda birden fazla ders almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Türkiye Bursluları bir dersi ücretsiz olarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurarak alabilmektedir. Alınmak istenen diğer dersler için 6-7 Temmuz 2017 tarihlerinde “Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda belirlenen ücretleri ödeyerek ders seçme, kayıt kesinleştirme ve danışman onayı yaptırılması gerekmektedir.

 1. Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisiyim. Gazi Üniversitesinin yaz okulunda ders almak istiyorum. Ne zaman ders kaydı yapmam gerekiyor?

Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, 10-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretini, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek HALKBANK’a yatıracak ve akabinde ders seçimi yapabilecektir. Bu öğrencilerin ders alma süreçlerine ilişkin bilgiler daha sonra bu sayfada ilan edileceğinden güncel duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

 

YAZ OKULUNA İLİŞKİN YENİ DUYURULAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BU SAYFADA İLAN EDİLECEĞİNDEN İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN BU SAYFAYI TAKİP ETMESİNDE FAYDALI OLACAKTIR.